24. november 2020

Seks trin kan give mere tid til borgeren

KL og Forhandlingsfællesskabet har udviklet værktøjer, der kan hjælp de kommunale arbejdspladser med at fjerne bøvl og skabe mere mening. Det kan udbredes til hele det kommunale område, og lige nu kan kommunerne få sparring til, hvordan de kickstarter arbejdet.

Ældreplejen i Høje Taastrup har skabt mere tid til de ældre ved at gøre op med rigide gennemgange af døgnrytmeplaner. Pædagogerne i en daginstitution i Horsens har fået mere tid til at lege med børnene, fordi de har skåret ned på unødvendige dokumentationskrav til lærerplanerne.

Det har de gjort ved hjælp af en ny tilgang til afbureaukratisering, skabt af KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet, der har fået navnet Samskabt styring.

Hovedpointen er, at mange af de processer der forstyrrer medarbejderne i hverdagen ofte, er selvskabte regler og processer, der i løbet af mange år er blevet en indgroet og inkarneret del af hverdagen. Og det kan den enkelte arbejdsplads selv gøre noget ved.

”Det er et grundlæggende problem, hvis processer eller styring ikke understøtter kerneopgaven, men i stedet gør det sværere for ledere og medarbejdere at give borgerne den rette hjælp eller støtte. Jeg ved fra min egen kommune, at det kan lade sig gøre at skabe forandringen selv og både give borgeren en bedre service og skabe mere mening og arbejdsglæde for den enkelte medarbejdere” siger Michael Ziegler, der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Seks trin og tolv konkrete værktøjer

Samskabt styring er en værktøjskasse med seks trin og tolv konkrete værktøjer, som alle forvaltninger og kommunale arbejdspladser kan gøre brug af for at fjerne eller forandre processer, krav mm. som ikke giver mening eller bidrager ift. kerneopgaven.

De tolv værktøjer, som blandt andet er dialogkort og interviewredskaber, er udviklet i direkte samarbejde med en række kommuner, der de sidste fire år har afprøvet forskellige metoder.

”Grundtanken bag Samskabt styring er, at motivationen til at tage livtag med unødvendig bureaukratisering skal komme fra ledere og medarbejdere, der skal tage ejerskab over processen. Men man kan ikke afbureaukratisere med et trylleslag. Det er en kulturændring, der bliver sat i gang, og det kræver tid, dedikation og kontinuerligt fokus,” siger Michael Ziegler.

De tolv værktøjer og de seks trin, der guider arbejdspladsen igennem processen, ligger offentligt tilgængeligt på samskabtstyring.dk.

Få hjælp til at komme i gang

Lige nu er der mulighed for at få hjælp af projektets konsulenter til at kickstarte arbejdet med Samskabt styring. Støtten tilrettelægges i samarbejde med den enkelte kommune, og hjælpen er gratis. Men de udvalgte kommuner forpligter sig til at fortælle andre kommuner om deres erfaringer og resultater.

Se mere om støtten på samskabtstyring.dk.