04. november 2020

Kommunerne leverer stærkt bidrag til GDPR-evaluering

Med vigtige input fra 71 kommuner har KL nu leveret et stærkt og omfattende indspark til den nationale evaluering af GDPR.

Borgernes data, eksempelvis om sundhed, er et vigtigt aktiv, som det er afgørende for kommunerne at beskytte og håndtere korrekt. Men siden GDPR blev implementeret i Danmark, har kommunernes medarbejdere på daglig basis stået med store udfordringer som følge af komplicerede regler samt en lurende trussel om store bøder.

Justitsministeren har, blandt andet efter pres fra KL og kommunerne, sat gang i en national evaluering af GDPR. Og det sætter en tyk streg under vigtigheden, når hele 71 kommuner har leveret input til det høringssvar, som KL nu har afleveret til ministeriet.

”Det er enormt positivt, at så mange kommuner har nået at bidrage til høringssvaret. GDPR-dagsordenen og evalueringen har stor betydning for KL og kommunerne. Jeg mener, at vi i fællesskab har leveret et indspark til evalueringen, som det er svært for justitsministeren at sidde overhørig,” siger Thomas Kastrup-Larsen, der er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg. 

Flere andre parter, herunder flere store erhvervsorganisationer og erhvervsministeren, har også leveret lignende input til høringen. Ifølge Thomas Kastrup-Larsen understreger det nødvendigheden af den nationale evaluering.

Ti konkrete udfordringer

I høringssvaret peger KL på 10 konkrete udfordringer, som fylder særligt meget i kommunernes daglige arbejde med GDPR. Udfordringer, som det er nødvendigt at få løst. 

Der er behov for, at reglerne gøres langt mere klare for dem, der skal følge dem i hverdagen. I høringssvaret er der derfor forslag om mere målrettet vejledning, og at der nedsættes et nationalt forum, som skal understøtte arbejdet.

”Jeg håber, at det bidrag til evalueringen, som KL og kommunerne i fællesskab har leveret, kan påvirke implementeringen i en retning, hvor beskyttelse af borgernes data er i højsædet, og hvor reglerne er til at håndtere for medarbejderne i det daglige,” siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

”Hvis det her skal have en effekt, så bør Justitsministeriet også lave en evaluering igen om 2 år. Kun på den måde kan vi vide, om arbejdet med mere og bedre vejledning har virket. Det kan også vise, om det til den tid er nødvendigt at rejse udfordringerne med GDPR på EU-niveau.”

Læs mere om KL's høringssvar her.