05. november 2020

Kastrup-Larsen: Det er tankevækkende

Når KL i dag afholder jobCAMP20 er budskabet fra udvalgsformand Thomas Kastrup-Larsen klart: Nærhedsreform på beskæftigelsesområdet, nu!

Da Danmark og jobcentrene lukkede ned og beskæftigelsesloven blev suspenderet under forårets coronakrise, fortsatte den aktive beskæftigelsesindsats. Jobcentrene holdt kontakt med alle målgrupperne – og allervigtigst: 8 ud af 10 ledige borgere sagde frivilligt ja til at deltage.

Det skete helt uden den statslige styring og kontrol, der ellers præger området.

”Det er tankevækkende. På et felt, hvor der normalt er så meget kontrol af både borgere og jobcentre, så fortsatte indsatsen selvom den var frivillig,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg og fortsætter:

”For KL peger det direkte ind i ambitionen om en nærhedsreform. Desværre var beskæftigelsesområdet helt fraværende, da statsministeren til Folketingets åbning talte om nærhedsreformen. Men den bold har vi fra KL’s side tænkt os at drible med. For potentialet for forenkling og mere nærhed er enormt på beskæftigelsesområdet.” 

Medarbejdernes faglighed skal i spil

Ifølge Thomas Kastrup-Larsen skal en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet bygge på tillid og på, at alle ønsker at komme i arbejde. Det handler om at møde borgeren i øjenhøjde og bruge ressourcerne rigtigt. Derfor skal man bl.a. bruge den digitale modenhed, som viste sig så tydeligt under coronakrisen. Samtidig skal man give meget mere plads til, at medarbejdere kan bruge deres faglighed i mødet med borgerne.

”Noget af det coronanedlukningen viste var, at medarbejdernes faglighed i dialogen med borgeren er det allerbedste grundlag for at vurdere, hvilken indsats der er brug for. Det behøver vi ikke statslig styring og kontrol til,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Vi skal huske de unge og nyuddannede

Meldinger fra KL-udvalgsformanden kommer i forbindelse med KL's konference jobCAMP20, hvor titlen i år er ”Arbejdsmarkedet slog en kolbøtte – hvordan lander vi?” jobCAMP20 henvender sig til kommunalpolitikere, kommunale chefer, medlemmer af De Regionale Arbejdsmarkedsråd samt øvrige interessenter på beskæftigelsesområdet.

Ud over erfaringerne fra coronakrisen og behovet for en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet sætter konferencen også fokus på, hvordan vi undgår en generation af unge med høj ledighed. Alt for mange nyuddannede starter nemlig deres arbejdsliv med at være ledige.

”I KL undrede vi os over, at regeringen gik på sommerferie uden at gøre noget for de unge. Vi så mange initiativer for at holde hånden under samfundet i kølvandet på coronakrisen – fx lønkompensation, opkvalificering og hjælpepakker. Men det var som om, at man helt glemte de unge – både de nyuddannede og de udsatte,” siger Thomas Kastrup Larsen.

Regeringen har netop nedsat ”Partnerskab for dimittender i arbejde”, som skal sikre, at flere dimittender kommer i arbejde efter endt uddannelse i stedet for at ende på dagpenge.

”Der er tale om en akut udfordring, og derfor er det rigtig godt, at regeringen nu vil arbejde for en bedre kobling mellem uddannelserne og erhvervslivet, så vi sikrer, at vi uddanner fremtidens generationer til reelle job på arbejdsmarkedet,” siger KL-udvalgsformanden.

Konference

Konference jobCAMP20

Læs mere

Læs mere KL's input til nærhedsreformen

Her kan du læse mere om KL's input til arbejdet med en nærhedsreform

Læs mere

Læs mere Undersøgelser om beskæftigelsesindsatsen under covid-19

KL har gennemført en række undersøgelser for at blive klogere på, hvordan kommunerne håndterede beskæftigelsesindsatsen under nedlukningen og hvordan medarbejdere, ledige og virksomheder oplevede de nye digitale kontaktformer.