27. november 2020

Gør teknologiforståelse til et selvstændigt fag i folkeskolen

Det er afgørende, at teknologiforståelse for fremtiden indgår i undervisningen i folkeskolen. Både som et selvstændigt fag og som en del af andre relevante fag, mener KL.

Digital mobning. Kunstig intelligens. Kodning. Digital dannelse. Snapchat og TikTok.

De digitale platforme og begreber er blevet en helt naturlig del af vores alles hverdag, og nu bør det også blive et fast element på skoleskemaet, lyder det fra Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

”Vores hverdag bliver mere og mere digital – så sent som i denne uge kunne man få sit kørekort på en app – og derfor er det også afgørende, at børn og unge klædes på til at forstå de muligheder og faldgruber, teknologien byder på. Forståelsen af it er helt central for at klæde børn og unge på til at være myndige borgere og mestre deres liv i dagens – og fremtidens – digitale samfund. Og samtidig er det afgørende for at sikre, at de kompetencer, som et erhvervsliv i konstant, digital forandring kræver,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Første gang i flere årtier

Konkret foreslår KL, at teknologiforståelse skal indgå i undervisningen som et selvstændigt fag enten i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen. Derudover skal teknologiforståelse indgå i andre udvalgte fag ved at blive skrevet ind i Fælles Mål. Endelig må inddragelsen af teknologiforståelse ikke resultere i en længere skoledag.

”Eleverne skal ikke kun have en snæver kodeforståelse, men lære at tage kritisk stilling til, hvad der er muligt med teknologi, og hvordan teknologi påvirker den enkeltes liv og samfundet bredt set,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Han erkender, at det ikke er i småtingsafdelingen at foreslå et helt nyt fag i folkeskolen.

”Jeg er helt med på, at det er et stort forslag, vi kommer med, for en helt ny faglighed i folkeskolen har ikke set dagens lys i flere årtier. Men vores fælles folkeskole skal følge med udviklingen i samfundet, og derfor er vi også nødt til at sikre, at vi har en fagrække, der giver børnene og de unge de rette kompetencer til at klare sig i livet.”