03. november 2020

Debatindlæg: Flere på fuldtid er afgørende for fremtidens ældrepleje

I en nær fremtid får vi brug for flere hænder og hoveder til især ældreområdet. En af løsningerne er at få flere af de mange tusind, dygtige deltidsansatte op tid, men det kræver tid og dedikation, hvis vi skal lykkes.

Af Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg

Alle landets ældre har krav på en god og værdig pleje, når de ikke længere selv kan lave mad, børste tænder eller gå på toilettet. Dén målsætning arbejder landets medarbejdere i sundheds- og ældreplejen hver dag på at opfylde. Men de bliver i den grad sat på prøve, når der i en nær fremtid forventes at komme langt flere ældre, mens antallet af medarbejdere falder.

Det er ikke kun en udfordring på ældreområdet, men også i daginstitutioner, på socialområdet og i mange andre sektorer.

En af de store og vigtige løsninger på det velfærdsproblem er at få flere til at arbejde mere.

Det kan lyde nemt, men der findes ingen hurtige løsninger, der med et trylleslag kan få flere ansatte til at gå op i tid. Det kræver derimod et fælles, langsigtet og kontinuerligt fokus, hvis vi skal lykkes.

Derfor er vi også glade for, at vi sammen med Forhandlingsfællesskabet i starten af 2020 søsatte en storstilet indsats, ”En fremtid med fuldtid”, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid. Hele 26 kommuner har meldt sig som frontløbere, der skal finde gode, lokale løsninger.

Vi er klar til at trække i arbejdstøjet og – sammen med medarbejderne og de faglige organisationer – at tænke i nye løsninger i forhold til, hvordan vi får flere op i tid.

Potentialet er stort, og der er mange hænder at hente, hvis vi kan få bare lidt flere op i tid eller på fuldtid. På sundheds- og ældreområdet alene arbejder over 80 procent på deltid. En simpel beregning viser, at hvis de deltidsansatte arbejder blot en time mere pr. uge vil det betyde 1.700 ekstra fuldtidsårsværk.

Kræver en kulturforandring

Årsagerne til de store andele deltidsansatte er mange og historisk forankret blandt medarbejdergrupper og på visse arbejdspladser – både blandt medarbejderne og arbejdsgiverne.

Kommunerne har et ansvar for at gøre op med ’plejer’ i forhold til måden at tilrettelægge arbejdet på i både ældreplejen, på børneområdet og hos rengøringsassistenten.

Det vi skal tage fat på, og vi skal bl.a. tale om vagtplanlægning, stillingsopslag, dialog om arbejdsmiljø og hensynet til den enkelte medarbejders ønsker. Og sidst men ikke mindst skal både arbejdsgivere og medarbejdere have gjort op med en meget fastgroet kultur.

På mange kommunale arbejdspladser har der i åreviseksisteret en praksis, hvor deltid næsten er blevet udgangspunktet. Det skal vi udfordre og italesætte helt åbent og fordomsfrit.

Her er det særligt vigtigt at kigge på de unge og nyuddannede, der gerne vil arbejde på fuldtid. De skal ikke ansættes i en deltidskultur fra starten af, og det er vigtigt, at de forstår konsekvenserne ved deltidsarbejde over et langt arbejdsliv.

Mange gevinster at hente ved fuldtid

Det er ikke kun de ældre på plejehjemmet, der vinder ved, at flere kommer op i tid. Flere på fuldtid kan også gavne ligestillingen. 3 ud af 4 medarbejdere på det kommunale arbejdsmarked er nemlig kvinder, og heraf er kun 43 procent ansat på fuldtid. Det vil også være en gevinst for den enkelte, da flere timer på arbejdsmarkedet vil betyde øget livsindkomst og pensionsopsparing.

Sidst, men bestemt ikke mindst, viser erfaringer fra bl.a. Norge, at flere på fuldtid kan skabe et bedre arbejdsmiljø. Det lyder paradoksalt, især når vi hører, at netop arbejdsmiljøet kan være en barriere for at arbejde mere. Men erfaringer viser, at når medarbejdere arbejder fuldtid, er der flere rutinerede og velkendte medarbejdere til at tage sig af de mange komplekse opgaver. Det skaber ro og tryghed hos både borgere og medarbejderne, og det skaber et bedre arbejdsmiljø.

Nu går vi i gang

Samarbejdet med de 26 kommuner sættes nu i gang, og vi glæder os meget til det kommende år, hvor vi sammen skal udvikle de gode, lokale løsninger. Vi ved fra de andre nordiske lande, der har arbejdet med dagsordenen, at det kommer til at tage tid, før vi ser konkrete resultater. Men vi tror på, at det er den helt rette vej at gå, hvis vi skal lykkes med at få flere op i tid eller på fuldtid og sikre vores alles velfærdssamfund.

Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk den 3. november 2020.