16. marts 2020

Status for brug af nødpasning i daginstitutioner og folkeskoler

På dagtilbudsområdet er det omkring 2 procent af børnene, der er i nødpasning. Og på skoleområdet gælder det under 1 procent af eleverne fra 0.-3. klasse.

Status efter første dag i kommunerne med nødpasning viser, at der er meget lille efterspørgsel på nødpasning.

En rundspørge blandt kommunerne viser, at omkring 2 procent af børnene på dagtilbudsområdet har været i nødpasning på dag 1.

På skoleområdet er det under 1 procent af børnene i 0.-3. klasse, der har benyttet sig af nødpasning. Tallet kan også dække over lidt ældre børn fra fx særligt udsatte familier, eller ældre børn, hvis forældre har afsøgt alle andre muligheder for alternativ pasning.

Fin dialog med forældrene

”Første dag er forløbet rigtig fint. Kommunerne melder over hele linjen om rigtig god kommunikation mellem forældre og institutioner, og indtil videre har behovene for nødpasning vist sig at være meget små. Det er vigtigt at sige, at de her tal afspejler billedet, som det ser ud i dag – på dag 1. Det kan naturligvis ændre sig over de næste dage og uger. Vi og kommunerne er derfor meget opmærksomme på at følge udviklingen,” siger KL's formand Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Det er et generelt billede i kommunerne, at vi er godt med i forhold til at tage de børn ind, der har behov for pasning. Så budskabet til Produktionsdanmark, til detailhandlen og til alle de offentligt ansatte, der arbejder i kritiske funktioner, er klart: Hold jer ikke tilbage. Har du et arbejde, der kræver, at du er til stede, og har du forgæves forsøgt at finde pasning et andet sted, så kontakt din kommune og hør om mulighederne for pasning af dine børn. Vi har brug for din hjælp til at holde samfundet i gang. Og vi skal nok sørge for, at dine børn kan blive passet.”

Har du ikke behov, så husk at sige til

Generelt oplever kommunerne, at langt færre børn er mødt op i dagens nødpasning, end der er blevet meldt ind.

”Jeg må derfor også opfordre forældre til at give en tilbagemelding til institutionerne, hvis man har booket nødpasning og ved, at man alligevel ikke får brug for det. Så kan vi planlægge ud fra det. Vi skal nemlig også huske at passe godt på vores personale i disse tider,” siger Jacob Bundsgaard.