26. marts 2020

Ny aftale fremrykker anlægsinvesteringer i kommunerne

Regeringen og KL har indgået en aftale, der sætter kommunerne fri af anlægsloftet i 2020, giver mulighed for at fremrykke betalinger og udskyde dækningsafgiften samt sikrer, at ekstraordinære udgifter ifm. Covid-19 ikke fortrænger andre velfærdsudgifter.

På et møde torsdag har KL og regeringen indgået en aftale med en række tiltag, der skal være med til at holde hånden under dansk økonomi og ikke mindst de danske virksomheder.

Aftalen indeholder fire deleelementer:

  • Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr.
  • Mulighed for at udskyde betaling af 2. rate dækningsafgift af forretningsejendomme i 2020 til 2021
  • Fremrykning af betalinger for et beløb op mod 5 mia. kr.
  • Løbende dialog om driftsudgifterne, så ekstraordinære kommunale udgifter til covid-19-relaterede tiltag ikke fortrænger de øvrige udgifter til borgernær velfærd

”Vi ved endnu ikke, hvor dyb og langvarig denne krise bliver. Men det har helt klart meget store omkostninger at holde samfundet lukket ned på den måde, som vi har nu. Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu gør alt, hvad vi kan for at holde gang i flest mulige aktiviteter,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Kommunerne har allerede igennem længere tid arbejdet på at holde hånden under de lokale virksomheder. Fx ved at fremrykke anlægs- og renoveringsprojekter, som allerede er planlagt, og ved at fremrykke betalinger til virksomheder. Med denne aftale bliver vejen nu banet for, at vi mange steder kan sætte endnu mere fart på den form for aktiviteter. Det vil være til stor gavn for både borgerne og de lokale virksomheder.”

Indledning på årlige økonomiforhandlinger

Dagens aftale vedrører kun 2020, men var også en tidlig begyndelse på de årlige forhandlinger om kommunernes økonomiske rammer.

”Der er ingen tvivl om, at coronakrisen vil få betydning for det velfærdssamfund, borgerne møder. Og ligesom efter finanskrisen betyder det sandsynligvis, at kommunerne får en nøglerolle i at genoprette økonomien. Derfor er det vigtigt med en tæt dialog mellem KL og regeringen om, hvordan vi klogt kan finde de rette løsninger,” siger KL’s næstformand Martin Damm og fortsætter:

”Med aftalen her vil regeringen sikre, at de ekstraordinære udgifter, som kommunerne har i denne tid, ikke fortrænger de øvrige udgifter til velfærd. Det er yderst vigtigt, for coronakrisen har jo ikke sat en stopper for den demografiske udvikling, for opgaveglidningen på sundhedsområdet, for klimaudfordringen og for presset på det specialiserede område. Her har vi en stor opgave i at sikre, at borgerne kan få den rette velfærd.”

  • PDF

    Aftaletekst Tiltag vedr kommunernes økonomi i lyset af COVID19.pdf