09. marts 2020

KL vil sikre, at grønt fokus i ny erhvervsfremmestrategi kommer alle virksomheder til gode

Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har præsenteret den nye nationale erhvervsfremmestrategi og en aftale om at styrke de tværkommunale erhvervshuses strategiske rolle i erhvervsfremmesystemet. Begge har fokus på grøn omstilling og et sammenhængende Danmark.

”Det er en fælles opgave for stat og kommuner at holde hånden under væksten i hele Danmark. Det er en kommunal kerneopgave at understøtte danske virksomheders konkurrencedygtighed og innovationskraft. Her er et stærkt decentralt erhvervsfremmesystem tæt på virksomheder, et af de vigtigste greb.” 

Sådan siger Leon Sebbelin, udvalgsformand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, efter erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har præsenteret en aftale om strategien for de kommende års decentrale erhvervsfremmeindsats.

KL har ventet på en udmelding fra regeringen om erhvervsfremme, og Leon Sebbelin er tilfreds med, at både aftale og strategi har fokus på grøn omstilling og et sammenhængende Danmark. Aftalen giver samtidig bestyrelserne i de tværkommunale erhvervshuse en markant strategisk rolle i udmøntningen af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervsfremme skal understøtte grøn omstilling i SMV’erne

I den nye strategi vil Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse særligt have fokus på den grønne omstilling af små og mellemstore virksomheder. Den vægtning er KL meget enige i, da de små og mellemstore virksomheder udgør over 99 pct. af de danske virksomheder . Derfor skal alle erhvervsfremmeaktører, fra kommuner over erhvervshuse til statslige tilbud, også kunne hjælpe virksomhederne med vejledning om grøn omstilling.

”Hvis den grønne omstilling skal lykkes, kræver det opmærksomhed på de små og mellemstore virksomheder. Fra kommunal side ser vi gerne, at grøn erhvervsvejledning er en hyldevare, som SMV’erne får tilbudt hver gang de møder den offentlige erhvervsfremme”, siger Leon Sebbelin.

Erhvervsministeren lægger op til, som en del af aftalen om erhvervsfremmesystemet, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med erhvervsfremmemidler skal bidrage til at løfte anbefalinger fra regeringens klimapartnerskaberne. Om det siger udvalgsformand Leon Sebbelin:

”Vi må ikke overse, at klimapartnerskaberne primært repræsenterer de store virksomheders bekymringer i forhold til grøn omstilling. Det er helt centralt, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og resten af det offentlige erhvervsfremmesystem sikrer et stærkt fokus på de små og mellemstore virksomheder og en bredt forankret grøn omstilling i dansk erhvervsliv.”

De tværkommunale erhvervshuse styrkes i strategien

KL er tilfreds med, at systemet bliver endnu mere decentralt ved at styrke erhvervshusbestyrelsernes rolle i udmøntningen af de nationale erhvervsfremmemidler. Dette betyder, beslutningerne rykker tættere på de lokale virksomheder og i højere grad kan målrettes de lokale udfordringer, virksomhederne møder rundt omkring i landet afhængig af, om man er virksomhed i Hovedstadsområdet eller i det nordjyske.

På baggrund af den nye strategi, er det KL’s klare forventning, at indsatsområderne fra de regionale kapitler i strategien vil blive prioriteret i udmøntningen af midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse de kommende år, så den decentrale indsats reelt styrkes.

”Jeg vil gerne kvittere for, at ministeren mener, at lokalt ejerskab og forankring er en forudsætning for en stærk og aktiv erhvervsfremme til gavn for virksomheder i hele landet, og dermed har givet de lokale aktører mere indflydelse. Den styrkede rolle for erhvervshusbestyrelserne skal bruges til at udvikle de styrker og potentialer, der er i de forskellige landsdele, i tæt samarbejde med den lokale erhvervsfremme,” siger Leon Sebbelin.

×

Log ind