19. marts 2020

KL’s delegerede godkender regnskab 2019 og vælger revisor

KL har torsdag gennemført en skriftlig afstemning af to dagsordenpunkter fra KL’s delegeretmøde, der blev aflyst på grund af COVID-19.

KL’s Kommunalpolitisk Topmøde, som også danner rammen om KL’s delegeretmøde, skulle have været afholdt den 19.-20. marts 2020. Men i lyset af COVID-19 valgte KL at aflyse topmødet.

Den 19. marts 2020 blev der derfor i stedet gennemført skriftlig afstemning blandt de delegerede om to punkter på dagsordenen:

  1. Godkendelse af KL’s regnskab 2019
  2. Valg af revisionsinstitut

Resultatet af afstemningen blev:

Godkendelse af KL’s regnskab 2019

  • Ja-stemmer: 526
  • Nej-stemmer: 0
  • Blanke stemmer: 6.

Valg af revisionsinstitut

  • Ja-stemmer: 523
  • Nej-stemmer: 1
  • Blanke stemmer: 8.

Dermed blev KL’s regnskab 2019 godkendt og PricewaterhouseCoopers genvalgt som KL’s revisor for det kommende år.