27. marts 2020

KL og de faglige organisationer indgår aftale om afvikling af ferie

Ny aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet giver mulighed for, at kommunerne kan bede medarbejderne om at afvikle ferie og afspadsering pga. covid-19 situationen.

KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået en aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen.

Aftalen betyder bl.a., at ansatte, som ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts til 13. april 2020 skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage. Der kan bruges feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og/eller flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen. Arbejdsgiveren beslutter efter dialog med den ansatte, hvilken type frihed der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles.

Aftalen betyder også, at afvikling af frihed kan pålægges med dags varsel.

Vores medarbejdere arbejder allerede benhårdt og udviser stor fleksibilitet i en svær tid. Tak for det!
Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg

”Vi står lige nu i en helt ekstraordinær situation, hvor det er uhyre svært at forudse, hvordan det udvikler sig. Men allerede nu er det tydeligt at se, at vi også kommer til at stå i en særlig situation på den anden side af krisen. Der bliver formentlig ikke tid til at puste ud og i ro og mag afvikle ferie og afspadseringspukler. Derfor er jeg rigtig glad for, at arbejdsgivere og arbejdstagere kan hjælpes ad med at løse udfordringerne,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Vi skal være klar, når samfundet åbner

I den kommunale sektor er der lige godt og vel en halv million ansatte. KL skønner, at omkring 40 pct. eller 200.000 er fysisk til stede på arbejde i disse coronatider. Hertil kommer alle dem, der arbejder hjemmefra.

”Vores medarbejdere arbejder allerede benhårdt og udviser stor fleksibilitet i en svær tid. Tak for det! Men vi har også brug for arbejdskraft på den anden side, hvor vi kommer til at stå med et stort opgaveefterslæb. Derfor har vi også brug for, at de medarbejdere, som arbejdsgiver vurderer, kan afvikle noget afspadsering og ferie nu, gør det, så de står klar, når vi åbner samfundet igen,” siger Michael Ziegler.

Aftalen har virkning fra den 28. marts 2020 og bortfalder uden opsigelse den 14. april 2020. Forhandlingerne blev gennemført sammen med Danske Regioner, som har indgået en tilsvarende aftale. Der er ligeledes lavet en aftale på statens område.

  • PDF

    Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19.pdf

×

Log ind