18. maj 2020

Startskuddet til årets økonomiforhandlinger lyder i dag

Mandag går årets økonomiforhandlinger i gang. KL’s formand og næstformand går til finansministeren med en forventning om at få dækket den foreløbige coronaregning, men samtidig også med ønsker om flere penge til velfærd og en suspendering af anlægsloftet i 2021.

Et af de helt store temaer i årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL bliver kommunernes muligheder for at bygge og renovere i 2021.

Allerede 26. marts indgik regeringen og KL en første delaftale om kommunernes økonomi, der suspenderede anlægsloftet i 2020, så kommunerne kan fremrykke investeringer til gavn for dansk økonomi. Og den suspension bør man fastholde også i 2021.

”Kommunerne er i fuld gang med at fremrykke investeringer i år, så vi kan få kickstartet økonomien og afbøde konsekvenserne af coronakrisen. Og selvom ingen endnu ved, hvor langvarig krisen bliver, så kommer vi ikke i mål med at genoprette dansk økonomi i år. Derfor bør kommunerne også i 2021 have plads til anlægsinvesteringer og være fritaget for anlægsloftet,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Behov for investeringer i den nære velfærd

Et andet tema, KL’s forhandlere vil rejse ved forhandlingsbordet, er et løft af servicerammen.

”Coronakrisen har vendt op og ned på dele af vores samfund og ændret meget i vores hverdag. Men behovet for den nære velfærd er ikke ændret. Vi bliver heldigvis flere ældre borgere. Dermed stiger udgifterne til pleje og omsorg. Samtidig mærker vi fortsat i kommunerne, at flere danskere lever med svære fysiske, psykiske og sociale problemer, hvilket også driver udgifterne i vejret. Det er vigtigt, at de udsatte borgere har en god og værdig hverdag,” siger KL’s næstformand Martin Damm.

Coronaudgifter skal dækkes

Årets økonomiforhandlinger kommer på mange måder til at stå i coronaens tegn. Med aftalen fra 26. marts lovede regeringen at dække kommunernes udgifter til at håndtere coronakrisen, så det ikke går ud over den øvrige velfærd. Første del af den regning skal nu gøres op:

”Kommunerne har massive udgifter til værnemidler. Vi har indkøbt og lejet telte, mobile toiletter og håndvaske. Vi har hyret ekstra personale til rengøring og vikarer til at dække vigtige funktioner i eksempelvis skoler og daginstitutioner. Det er nogle store udgiftsposter, som regeringen har lovet at dække, så vi har kunne fokusere på at genåbne landet frem for at kigge dybt i kommunekasser og regneark,” siger Jacob Bundsgaard og suppleres af Martin Damm:

”Nu handler det foreløbig om at blive enige om størrelsen på de merudgifter, som kommunerne har haft, og samtidig sikre, at vi kan vende tilbage senere på året, når vi har bedre overblik. Derudover skal vi have drøftet de stigende overførselsudgifter til den voksende ledighed i år.”