07. maj 2020

Kommunerne glæder sig til at se de ældste skoleelever igen

Fase 2 af genåbningen giver plads til, at de ældste skoleelever kan komme i skole igen. Det har stor betydning for både eleverne og for medarbejderne, siger KL’s formand, som også understreger, at der vil være lokale forskelle på, hvordan opgaven løses.

Regeringen og Folketingets partier er torsdag blevet enige om en plan for næste fase af genåbningen af Danmark. Planen indebærer bl.a., at skoleeleverne fra 6.-10. klasse får mulighed for at komme tilbage i skole fra 18. maj. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab.

KL’s formand Jacob Bundsgaard glæder sig over, at skolerne nu kan slå dørene op for de ældste elever igen:

”Vi kommuner er rigtig glade for, at de politiske partier og sundhedsmyndighederne vurderer, at det vil være forsvarligt at få de ældste elever tilbage igen. Det har været et stort savn både for eleverne og for medarbejderne, at de nu i godt 2 måneder ikke har kunne mødes fysisk. Hverdagen i klasselokalerne kommer ikke til at være, som man kendte den før coronakrisen, men nu kan lidt af hverdagen i hvert fald komme tilbage.”

Forskellige løsninger lokalt

Jacob Bundsgaard understreger, at der i selve genåbningen vil være stort fokus på, at kommuner og skoler skal kunne leve op til de sundhedsfaglige retningslinjer, så yderligere smittespredning mindskes.

”Det betyder, at der vil være forskel på, hvordan man lokalt kan løse opgaven. Nogle steder vil man måske se, at de store elever kan komme ind nogle timer hver dag, andre steder vil det måske blot være et par timer om ugen. Det vigtigste er, at vi nu igen kan få skabt et fysisk bånd mellem lærere og elever og ikke mindst eleverne imellem. Det er der rigtig mange, der har savnet,” siger KL-formanden og fortsætter:

”Nu er det vigtigt, at vi får en smidig og hurtig proces i sektorpartnerskabet, så vi får nogle klare retningslinjer at arbejde efter, og så kommunerne kan komme i gang med at få skolerne gjort klar til eleverne.”

Kapacitetsmangel i dagtilbud tæt på at være realitet

Genåbningen af flere brancher betyder også, at flere forældre formentlig vil have behov for et pasningstilbud til deres børn. En ny KL-rundspørge viser, at 2 ud af 3 børn på nuværende tidspunkt er tilbage i deres dagtilbud, og at manglen på plads og hænder nu er tæt på at være en realitet.

”Med de nuværende retningslinjer bruger vi i dag stort set alle lokaler, udendørsarealer og ikke mindst personale i vores dagtilbud. Med en yderligere genåbning, der naturligt øger forældres behov for at få deres børn i vuggestue og børnehave, kan der være brug for, at man justerer på tilbuddet til det enkelte barn. Det betyder, at man fx nogle steder kan opleve, at man ikke kan få passet sit barn hele dagen. Vi håber, at forældrene vil have forståelse for, at det er et stort puslespil, der skal falde på plads,” siger KL-formanden.