15. maj 2020

Godt og tiltrængt fokus på hjælp til de mest udsatte i psykiatriaftale

Aftale om udmøntning af 600 millioner kroner årligt, sikrer et tiltrængt løft af almenpsykiatrien. Desværre løses problemerne omkring de særlige pladser ikke med aftalen.

”Det er meget positivt, at man nu lægger kræfterne i et reelt løft af både hospitalspsykiatrien og den ambulante behandlingsindsats til de mest udsatte borgere. Selvfølgelig løser det her ikke alle problemer. Langt fra. Men det er en afgørende forudsætning for en styrkelse af vores samlede indsats for borgere med psykiske vanskeligheder, at der er sengepladser nok i psykiatrien, og at vi har et fælles fokus på at hjælpe mennesker med svær psykisk sygdom.”

Sådan siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Socialudvalg efter regeringens præsentation af udmøntningen af de 600 millioner kroner årligt til psykiatrien, som blev aftalt på finansloven for 2020.

Af de 600 millioner går 510 til styrket kapacitet, kvalitet og bedre normering i psykiatrien, mens de resterende 90 millioner går til øget kapacitet i retspsykiatrien, herunder flere sengepladser. Det glæder Thomas Adelskov.

”Det er afgørende vigtigt, for flere sengepladser i psykiatrien og bedre forudsætninger for tværfaglig behandling kan mærkes hele vejen ned i systemet. Når kapaciteten er presset, sker der jo det, at syge borgere udskrives for tidligt til de kommunale tilbud, hvor de ofte ikke kan få den højt specialiserede behandlingsindsats, de har behov for.

Løser ikke grundlæggende problem

Aftalen indeholder også nye tiltag, som skal sikre bedre udnyttelse af de særlige pladser i psykiatrien, som blev oprettet af den tidligere regering efter fire tragiske drabssager på kommunale botilbud begået af svært psykisk syge beboere. Pladserne har i vid udstrækning stået tomme – med store udgifter for kommunerne til følge. Desværre er de nye tiltag helt utilstrækkelige og løser ikke det grundlæggende problem, fortæller Thomas Adelskov.

”Vi har hele tiden ment, og mener stadig, at pladserne bør laves om til almindelige sengepladser i psykiatrien, men forbeholdt samme gruppe af borgere med længerevarende behandlingsbehov. De nye tiltag ændrer ikke ved, at kommunerne stadig betaler for tomgang, ligesom der også er alvorlige udfordringer omkring blandt andet styring og finansiering, som ikke adresseres i aftalen. De særlige pladser skal evalueres i 2020. Her vil vi gerne rundt om alle aspekter – styring, økonomi, samarbejde, kvalitet og effekter. Det ser vi frem til.”

Inden længe begynder forhandlingerne om regeringens 10-årsplan for psykiatrien. Thomas Adelskov ser frem til, at fokus nu i højere grad kan rettes mod den kommunale socialpsykiatri.

”Nu har behandlingspsykiatrien fået et tiltrængt løft. Næste skridt må være, at vi får løftet den kommunale socialpsykiatri, så mennesker med psykiske vanskeligheder hele vejen rundt kan få den hjælp, de har brug for.”