26. maj 2020

Debatindlæg: National plan skal sikre hurtigere hjælp ved en fremtidig epidemi

KL støtter ny styrelse, der ruster os til fremtidens epidemier, men det er altafgørende, at den kan træde i karakter, prioritere opgaver og handle hurtigt, hvis vi vil undgå endnu en krise som corona.

Af Jacob Bundsgaard, formand KL

For hver dag og for hver udfordring, vi kæmper os igennem, bliver vi en smule klogere på, hvad vi kan lære af coronakrisen. Dét er alle vigtige erfaringer, vi nu skal bruge til at indrette fremtidens epidemiberedskab.

Men én særlig vigtigt erkendelse er, at tid er den helt store mangelvare i en epidemisituation. En virus går ikke op i forsyningskæder, teststrategier og genåbningsplaner. Den gør sit indtog, uanset om vi er klar eller ej. Og vi ved af gode grunde ikke, præcis hvem vores næste ubudne gæst bliver – eller om coronavirus kommer styrket tilbage i efteråret.

Kunsten er at få det hele til at spille sammen på kort tid. Selvom vi i Danmark meget hurtigt fik epidemien under kontrol sammenlignet med andre lande, så er der led i kæden, som vi ikke er herre over, fx verdensmarkedet for værnemidler.

En anden vigtig læring er også, at forberedelse er afgørende. Derfor har KL også efterspurgt en styrket national plan – og hilser regeringens initiativ med etablering af en ny styrelse til epidemiberedskab velkommen.

En national plan for værnemidler er en bunden opgave

Det er godt skridt på vejen, at regeringen nu søsætter en ny styrelse, der skal sikre det samfundsmæssige beredskab.

Men fra kommunerne har vi en forhåbning og en forventning om, at staten kan sikre den ledelse og koordination, som der er behov for, når tingene skal gå rigtig hurtigt – og at vi aldrig mere står i en situation, hvor der ikke er værnemidler nok til de sundhedsansatte i fronten, hvad enten det er på sygehuse, plejehjem eller i de ældres egne boliger.

Det siger sig selv, at det hverken er i orden over for de kommunale medarbejdere eller de ofte meget syge og svage borgere, de hjælper.

Resultater skal skabes i samarbejde

En ny styrelse skal have fokus på at skabe resultater i tæt samarbejde med de mange involverede i ministerier, styrelser, kommuner, regioner, erhvervsliv mv.

Den skal kunne sikre, at myndighedernes strategier føres ud i livet, hurtigt og effektivt. Den skal træde i karakter ved at prioritere opgaver, være stærk i logistik og sikre sammenhæng, især på tværs af de mange statslige aktører, der naturligt involveres. Og så skal den også se ud mod resten af EU.

Den nye styrelse bør trække på kommunernes og regioneners erfaringer med fælles indkøb og samarbejde om lagre for værnemidler. Der bør bl.a. laves aftaler med dansk erhvervsliv om hurtig omstilling af produktion fra eksempelvis legoklodser til beskyttelsesmasker og fra vodkashots til håndsprit. På den måde bliver Danmark hurtigt selvforsynende med værnemidler.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at den enkelte kommune står for anskaffelse og vedligeholdelse af lagre. Det må være en statslig opgave at sikre, at der er værnemidler nok til de første uger af en pandemi.

De seneste måneder har vist, hvordan kommunerne spiller en helt central rolle i sundhedsvæsenet og i Danmarks beredskab i det hele taget. Vi har derfor også en klar forventning om at være tæt involveret i det fremtidige beredskab.

Debatindlægget er bragt på Altinget Sundhed 26.maj 2020.