11. maj 2020

Debatindlæg fra KL og DA: Kickstart beskæftigelsesindsatsen

Af hensyn til ledige og de virksomheder, som bliver afgørende for at genrejse den danske økonomi på den anden side af krisen, er der brug for at få kickstartet beskæftigelsesindsatsen ved at ophæve suspensionen af indsatsen, lyder budskabet fra KL og DA i et fælles debatindlæg.

Af Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, og Jacob Holbraad, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Coronakrisen har slået rødder i dansk økonomi, og i løbet af to måneder er ledigheden steget med omkring 50.000. Desværre har vi nok ikke set toppen endnu.

Samtidig ser vi lykkeligvis også, at der er brancher og virksomheder, der har gang i hjulene, nogle endda endnu mere, end før krisen satte ind. Det betyder også, at der er virksomheder, som lige nu har brug for flere medarbejdere.

I den situation er der behov for en velfungerende beskæftigelsesindsats. En beskæftigelsesindsats, hvor der hurtigt tages fat i nye ledige, så de kan peges i retning af de jobåbninger, der faktisk er, og matches med de arbejdsgivere, der mangler folk. Og en beskæftigelsesindsats, der tager hånd om de ledige, der har lidt længere vej til arbejdsmarkedet og skal hjælpes fx via virksomhedspraktik og løntilskud. Med andre ord en beskæftigelsesindsats, der gør brug af hele den vifte af redskaber, vi har i værktøjskassen.

Lige nu er situationen imidlertid den, at dele af beskæftigelsesindsatsen er suspenderet på grund af coronakrisen. Det betyder dog ikke, at jobcentrene har ligget stille - der er holdt kontakt med både ledige og virksomheder og skabt gode match og konkrete nyansættelser. Men det betyder, at der er en række begrænsninger i, hvad jobcentrene kan og må.

Fx kan der ikke sættes gang i nye virksomhedsrettede indsatser om praktik og løntilskud, og de ledige er ikke forpligtet til at stå til rådighed og deltage i samtaler og indsatser.

Fælles appel

Den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen er besluttet af regeringen som led i den nedlukning af samfundet, vi så i dagene omkring 11. marts, og formålet var at modvirke spredning af smitte. Det hensyn bakker vi i DA og KL naturligvis fortsat fuldt ud op om. Vi er dog samtidig af den klare overbevisning, at hensynet ikke nødvendiggør fortsat suspendering af beskæftigelsesindsatsen.

Vi ser fx, at det er muligt at holde kontakten med de ledige via telefon og digitale møder. Og vi kan sagtens se for os, at virksomheder, der er i gang, igen kan tage ledige ind i praktik og løntilskud og på den måde hjælpe dem tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor er vores fælles appel til beskæftigelsesministeren og regeringen: Kickstart beskæftigelsesindsatsen ved at ophæve suspensionen af indsatsen. Af hensyn til de nu alt for mange ledige i vores samfund og af hensyn til de virksomheder, som bliver afgørende for at genrejse den danske økonomi på den anden side af krisen.

Debatindlægget er bragt den 8. maj 2020 i Politiken