07. maj 2020

2 ud af 3 børn er tilbage i dagtilbud

I løbet af de sidste uger har markant flere forældre efterspurgt pasning i landets dagtilbud, viser KL-rundspørge. Stort set alle kommuner kan i dag efterleve forældrenes behov, men kapacitetsmanglen er tæt på at være en realitet, og med en yderligere genåbning kan det gå ud over den tid, børnene kan være i dagtilbud.

Der er langt til den hverdag, danskerne kender, men i landets dagtilbud er hyppig håndvask, leg udenfor og udflugter i naturen efterhånden blevet til en ny corona-hverdag.

Og i takt med at det nye er blevet hverdag, har flere forældre efterspurgt pasning.

Det viser en KL-rundspørge blandt kommunerne, hvor 65,3 pct. af forældrene har tilkendegivet et behov for pasning i dagtilbud, mod 52 pct. for knap to uger siden. Det svarer til, at 64 procent, af alle de børn, der er indmeldt i en af landets daginstitutioner, eller 2 ud af 3, nu er tilbage.

Hele 98 pct. af de 71 kommuner, der har svaret på undersøgelsen, har kunne imødekomme forældrenes behov for pasning. 49 ud af 71 kommuner svarer, at det enkelte barn har ret til 100 pct. af den ordinære åbningstid, mens 50 ud af 71 kommuner har kunne tilbyde børnene en åbningstid, der svarer til forældrenes behov.

Kapacitetsmanglen tæt på at være en realitet

”Kommunerne yder en kæmpe indsats for at give de mindste en god og tryg hverdag. Men vi må også se i øjnene, at lokaler, udendørsarealer, personale m.m. ikke rigtig rækker længere. Det er svært at se, hvordan vi med Sundhedsstyrelsens nuværende retningslinjer kan få plads og hænder nok til alle børn, når samfundet genåbner yderligere, og flere forældre vil få behov for pasning,” siger KL-formand Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Når der kommer flere børn, men retningslinjer, rammer og antallet af hænder er de samme, kan det komme til at betyde, at man lokalt er nødt til at se på fx dimensioneringen, så det enkelte barn er kortere tid i dagtilbuddet end normalt.”

Kapaciteten er udfordret, fordi den nye corona-virkelighed lægger beslag på både mere plads end normalt og har givet medarbejderne mange flere daglige opgaver som vask af legetøj, hyppig håndvask m.m. Samtidig betyder opdelingen i mindre grupper af børn, at der skal bruges flere pædagoger, selvom antallet af børn er mindre end normalt. 

Stor kreativitet og gåpåmod

KL-formanden roser medarbejderne for en stor indsats.

”Jeg vil gerne takke alle ledere og medarbejdere i landets dagtilbud for, at I igen og igen udviser kreativitet, opfindsomhed og pågåmod. I skaber en god og tryg hverdag for landets mindste i denne mærkelige tid. Det kan vi godt være stolte af. Men vi skal også sikre, at I kan levere en ordentlig indsats, når der kommer flere børn, ” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.