17. juni 2020

Rigtigt fokus på opkvalificering, men for meget bureaukrati i løsningerne

Det er rigtigt og fornuftigt at investere i opkvalificering, lyder det fra KL i en kommentar til den netop indgåede politiske aftale. Men midlerne burde komme mere direkte ud at virke i kommuner og a-kasser frem for at indføre ekstra administrative lag.

Regeringen har onsdag indgået to aftaler om opkvalificering af ledige med et bredt udsnit af partierne i Folketinget.

Kommunerne er klar til at spille med, når flere skal opkvalificeres, lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

”Det er rigtigt og fornuftigt at investere i opkvalificering, og jeg er glad for, at man med aftalen også har fået fokus på nyuddannede og iværksættere. Men vi havde gerne set, at man investerede bredere, så flere ledige – også dem, der har længere vej tilbage i job - ville få mulighed for et løft ind mod arbejdsmarkedet, hvis det er det rigtige for dem,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

For lidt fokus på kerneopgaven: mødet med den ledige

Med aftalen bliver der taget hul på en tiltrængt forenkling af ordninger og puljer på området.

”En væsentlig barriere for opkvalificering af ledige er de uoverskueligt mange puljer, ordninger og proceskrav, og det er derfor godt, at der tages skridt mod en forenkling. Men det undrer mig, at man så samtidig etablerer en ny pulje til uddannelsesambassadører, der skal gælde i 1½ år. Man burde langt hellere lade de penge komme ud at virke direkte hos de udførende led i kommuner og a-kasser uden det ekstra administrative lag, der nu er lagt ind med nye formalia, ansøgningsskemaer mv.,” siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

”Det er ude lokalt i det daglige samarbejde med de ledige, at man kan finde de bedste veje tilbage til arbejdsmarkedet. Det er her motivations- og afklaringsarbejdet bør ligge.”

I det hele taget afsættes der i aftalen mange midler til funktioner – forskellige typer af ambassadører og VEU-konsulenter - der ligger uden om kerneopgaven: Mødet og dialogen med den ledige.

”Vi er bange for, at det giver mere bureaukrati og mindre effekt i forhold til det, det må handle om: At få ledige tilbage i job,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Inddrag jobcentrene

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen tilkendegiver i forbindelse med indgåelsen af aftalerne,, at der fortsat er et stykke arbejde at gøre for at nå i mål med ambitionerne for en styrket opkvalificering. Det er KL enig i.

”I det videre arbejde vil det være oplagt at inddrage kommunerne, gerne med et blik for jobcentrenes centrale rolle i beskæftigelsesindsatsen. Vi er klar til at spille med,” siger KL-udvalgsformanden.