19. juni 2020

Mere normal skolehverdag i sigte

Det er rigtig glædeligt, at børne- og undervisningsministeren og sundhedsmyndighederne har lyttet til kommunernes og skoleledernes bekymring og ændrer afstandskravet inden for klasselokalet. Det betyder, at skolerne vil kunne tilbyde en mere normal hverdag efter sommerferien, lyder det fra Thomas Gyldal Petersen.

Når eleverne i folkeskolen møder ind efter sommerferien, vil de blive mødt af en skoledag, der minder om den hverdag, de kendte før coronakrisen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og sundhedsmyndighederne har nemlig fredag meldt ud, at afstandskravet inden for klassen afskaffes. Det betyder, at skolerne har bedre muligheder for at få plads til alle elever. Alt skal gøres sundhedsmæssigt forsvarligt, og man skal fortsat holde 1 meters afstand de steder, hvor det er muligt, samt arbejde med forskudte pauser og mødetidspunkter, så børnene ikke har kontakt med mange ud over deres egen klasse. De ændrede retningslinjer indebærer også, at skolerne igen må samle valghold.

”De nye retningslinjer ændrer ikke på, at vi fortsat skal have en stor opmærksomhed på, at skoledagen er sundhedsmæssig forsvarlig. Vi vil have et ekstra fokus på hygiejnen og på afstand i skolegården. Men de nye retningslinjer betyder, at vi får meget bedre muligheder for at tilbyde eleverne flere timer og timer i nogle af de fag, de har måtte undvære i flere måneder,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Godt, at der blev lyttet

Meldingen betyder også, at man vil gå tilbage til at undervise ud fra folkeskoleloven og ikke nødundervisningsbekendtgørelsen, som er blevet brugt under coronakrisen. Dog med mulighed for at bruge nødundervisning i helt særlige tilfælde.

”Jeg er glad for, at ministeren har lyttet til vores bekymring for elevernes hverdag og justeret retningslinjerne. Det har stor betydning for alle elever – og især de svageste. Nu har skolerne et grundlag for at få lagt næste års skema, og vi vil kunne levere et skema, som i højere grad matcher de forventninger, der med rette er til, hvilken hverdag der venter efter ferien,” siger Thomas Gyldal Petersen og fortsætter:

”Fra KL’s side er vi nu optaget af at få samlet erfaringerne fra coronakrisen, så vi i fællesskab med parterne på skoleområdet kan tage læringerne med videre i arbejdet med at forbedre skolen for eleverne endnu mere.”

Retningslinjer

Læs de nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og institutioner