26. juni 2020

KL hilser evaluering af det specialiserede socialområde velkommen

Evaluering af det specialiserede socialområde skal først og fremmest sikre kvaliteten i de indsatser, borgerne får. Det kræver samarbejde, høj faglighed, viden og ressourcer til at løse opgaven, lyder det fra KL.

”Vi hilser evalueringen af det specialiserede socialområde velkommen. Hvis vi skal løfte indsatsen for vores sårbare borgere, så skal vi vide, hvor der er udfordringer. Vi skal undersøge området, før vi drager konklusionerne. Det er klogt. Vi glæder os til at bidrage til det arbejde.”

Sådan siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Socialudvalg efter regeringen i dag præsenterede kommissoriet for evalueringen af det specialiserede socialområde. Evalueringen skal danne grundlag for at nå frem til en national specialeplanlægning.

Evalueringen vil køre i tre spor:

  1. Afdækning af det specialiserede socialområde
  2. Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer med henblik på specialeplanlægning
  3. Initiativer, som understøtter specialisering og kvalitet.

Thomas Adelskov er tilfreds med sigtet i evalueringen.

”Stadig flere borgere søger hjælp og støtte fra kommunerne, som i dag hjælper borgere med meget varierende problematikker. Men uanset om man har brug for en hånd til at håndtere lettere psykiske lidelser eller døgndækket hjælp og støtte, skal man opleve kvalitet i den hjælp, man får. Med denne evaluering håber jeg, at vi kan få det rigtige afsæt til at sikre kvaliteten og en samlet politisk retning og prioritering af socialområdet.”

Sammenhæng i indsatserne

KL vil følge arbejdet meget tæt og ser frem til at blive inddraget i arbejdet. Og KL har allerede givet input til, hvor der skal kigges hen. Fx lægger KL vægt på, at der i den højt specialiserede indsats er de rette faglige kompetencer, kvalificerede faglige miljøer og god faglig ledelse til stede. Det kræver bl.a., at der samarbejdes bedre mellem sektorer, forskellige faggrupper og tænkes i en helhedsorienteret tilgang.

”Der skal være sammenhæng mellem de forskellige indsatser for den enkelte borger. For langt de fleste borgere er det vigtigt at kunne få støtte i sit nærmiljø, tæt på familie og venner, så der er sammenhæng mellem fx uddannelse, beskæftigelse, dagtilbud, fritidstilbud og botilbud. Det fokus skal vi have for øje,” siger Thomas Adelskov.

Samtidig peger KL-udvalgsformanden på, at regeringen ikke kommer uden om en økonomisk opprioritering af socialområdet.

”Når flere borgere får behov for hjælp, er økonomien nødt til at følge med. Alternativet er, at vi – som nu – skal give flere borgere mere hjælp for de samme penge. Det er ikke en langtidsholdbar løsning. Samtidig skal det sikres, at nye løsningsmodeller for specialisering og kvalitet ikke kommer til at udhule indsatsen for de mange borgere, der har brug for sociale indsatser.”