26. juni 2020

KL: Erhvervsfremmesystemet har bestået eksamen

Det sammenhængende erhvervsfremmesystem med den kommunale erhvervsindsats, de tværkommunale erhvervshuse, Virksomheds-guiden.dk og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har arbejdet tæt sammen under coronakrisen. Og det har virket, mener KL, der roser den samlede indsats under krisen.

Coronakrisen og nedlukningen af Danmark har gjort rigtig ondt på store dele af dansk erhvervsliv. Stemningen, de økonomiske nøgletal og smittetrykket er bedre end frygtet, men det er fortsat uvist, hvordan situationen ser ud, når hjælpepakkerne udfases, og virksomhederne går efteråret i møde.

Virkeligheden kunne have set værre ud, hvis ikke erhvervsfremmesystemet var gearet til at håndtere en krise. Og indsatsen har været omfattende: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fremrykket og omprioriteret adskillige millioner i retning af nødlidende brancher. De tværkommunale erhvervshuse og erhvervsafdelingerne i kommunerne har haft rygende travlt med at vejlede om de enorme statslige hjælpepakker og nye igangsatte indsatser.

Derfor er KL klar med ros til det sammenhængende erhvervsfremmesystem, der foreløbigt har løftet opgaven i den svære situation.

”Vores klare opfattelse er, at det sammenhængende erhvervsfremmesystem har bestået sin eksamen. Virksomhederne er i en krisesituation dybt afhængige af hurtig hjælp, og her har samarbejdet mellem vores kommunale erhvervsindsats, erhvervshusene og staten fungeret, som det skulle,” fortæller Leon Sebbelin, udvalgsformand i KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Krisen har styrket dialogen med erhvervslivet

Kommunerne udgør det decentral led i det sammenhængende erhvervsfremmesystem og har kommunalpolitiske repræsentanter i alle erhvervshuse og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Alle fordelene ved denne tætte kobling mellem lokale og statslige indsatser har da også vist sig under coronakrisen.   

Under nedlukningen har borgmestre, kommunale erhvervsafdelinger og lokale erhvervsråd holdt virtuelle møder med erhvervslivet, informeret om de nationale hjælpepakker samt henvist erhvervshusene og til www.virksomhedsguiden.dk. Hjemmesiden har haft op imod 50.000 dagligt besøgende, der har søgt information om de forskellige støtteordninger.

Den samlede indsats har gjort en stor forskel for virksomhederne, mener KL og opfordrer til, at der bygges videre på de gode erfaringer. Blandt andet har mange små og mellemstore virksomheder, der tidligere ikke kendte til erhvervshusenes tilbud og ydelser, nu fået kendskab til de mange muligheder, der ligger i erhvervsfremmesystemet.

”Erhvervshusenes rolle i at vejlede alle typer af virksomheder er en svær opgave. Men på grund af coronakrisen har flere virksomheder nu fået kendskab til erhvervshusenes ydelser, og erhvervshusene har fået bedre kendskab til deres store målgruppe. Det momentum skal fastholdes,” siger Leon Sebbelin.