29. juni 2020

Debatindlæg: Slip de ledige og beskæftigelsessystemet fri til digitale samtaler

Under nedlukningen af Danmark høstede vi generelt i både erhvervslivet og den offentlige sektor gode erfaringer med digitale møder, og dem skal vi lære af nu.

Af Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, og Anne Bou Casals, direktør i Ledernes Hovedorganisation

Coronakrisen har ramt dansk erhvervsliv og det danske arbejdsmarked hårdt. Arbejdsløsheden er tordnet i vejret, og der er brug for alle gode kræfter og ressourcer hos de ledige selv, erhvervslivet og rådgiverne hos jobcentre og akasser for at få de ledige hurtigst muligt tilbage i job. I den sammenhæng skal der derfor heller ikke bruges unødig tid og ressourcer på procedurer, som ikke hjælper de ledige tættere på job.

Derfor ønsker KL og Ledernes Hovedorganisation, at Folketinget bløder op på kravet om, at de obligatoriske samtaler med ledige i jobcentre/ a-kasser altid skal gennemføres som en fysisk samtale.

Muligheden for telefoniske/ digitale samtaler bør fremover være en del af værktøjskassen, også efter den 1. oktober i år, hvor muligheden ellers står til at ophøre.

Under nedlukningen af Danmark, hvor beskæftigelsesindsatsen var suspenderet, høstede vi generelt i både erhvervslivet og den offentlige sektor gode erfaringer med digitale møder, og dem skal vi selvfølgelig lære af nu.

Tilfredshed med alternative løsninger

Vi ved fra en undersøgelse, som KL's nyhedsbrev Momentum har gennemført, at langt de fleste jobcentre har holdt kontakt til de ledige i perioden, hvor beskæftigelsesindsatsen var suspenderet, og det har primært været netop digitalt eller over telefonen. Og mere end 90 pct. af jobcentercheferne oplever, at det har fungeret godt.

Samtidig vurderer næsten alle jobcentercheferne, at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen fremover, hvis det fremover bliver en mulighed at holde telefoniske eller digitale samtaler.

Også de ledige har været meget tilfredse med samtalerne under coronakrisen. Ledernes A-kasse besluttede at tilbyde alle nyledige medlemmer under krisen en samtale, men bare over telefonen i stedet. Næsten 9 af 10 medlemmer takkede ja til samtalen, selv om den var frivillig, og hele 98 pct. sagde efterfølgende, at de havde været tilfredse med samtalen.

Derfor, kære folketingspolitikere, er der ikke noget at betænke sig på. I bør gøre den nuværende midlertidige ordning med telefoniske/digitale samtaler til en permanent mulighed i indsatsen for at skaffe ledige i job. Det vil give de bedste muligheder for, at de ledige kommer hurtigt i arbejde, og virksomheder kan få den arbejdskraft, som de efterspørger.

Bragt i Jyllands-Posten den 28. juni 2020.