25. juni 2020

Ankestyrelsen slår fast: Ikke ulovligt at bruge private konsulenter på socialområdet

Ankestyrelsen slår i en generel udtalelse fast, at det ikke er ulovligt, at kommunerne bruger private konsulenter og aflønner dem efter det såkaldte ”no-cure-no-pay-princip”, så længe der ikke er tale om sagsforberedelse.

”Der har ikke tidligere været nogle retningslinjer for brugen af konsulenter på dette område, og det er derfor rigtig fint, at Ankestyrelsen har set nærmere på det, og nu kommer med en generel udtalelse, som kommunerne kan arbejde ud fra. Ankestyrelsens udgangspunkt er det samme som kommunernes, nemlig at betaling efter ”no-cure-no-pay-princip” er en blandt flere mulige aflønningsformer.”

Det siger Janet Samuel, kontorchef i KL’s Socialpolitiske kontor.

Ankestyrelsen har kigget nærmere på sager fra 30 kommuner om brug af konsulenter på socialområdet. Udtalelsen slår fast, at private konsulenter, der udfører opgaver for kommunerne på socialområdet, skal overholde de samme regler, som kommunerne skulle have overholdt, hvis de selv havde udført opgaven. Samtidig siger Ankestyrelsen, at hvis konsulenterne er aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, kan kommunerne ikke lovligt anvende dem til at forberede afgørelser i sager om ydelser til konkrete borgere på socialområdet.

”Kommunernes brug af konsulenter har derfor været lovlig bortset fra, hvor handler om at forberede afgørelser. Det er vigtigt at understrege, at Ankestyrelsen endnu ikke har gennemgået de 30 kommuners konkrete sager, og derfor er det for tidligt at sige, hvorvidt kommunerne i de enkelte sager har handlet korrekt,” siger Janet Samuel.

KL vil nu dykke ned i udtalelsen fra Ankestyrelsen for at vurdere dens rækkevidde.

”Vi vil nu bruge noget tid og nogle kræfter på at kigge grundigt på udtalelsen, for der er tale om en udtalelse af principiel karakter, som skaber en ny retstilstand på området,” siger Janet Samuel.