16. juni 2020

Affaldsaftale kan stadig ende i liberalisering

KL ser stadig risiko for, at regeringens klimaftale på affaldsområdet ender i en liberalisering ad bagvejen.

”Det er desværre ikke den aftale, vi havde håbet på. Vi ser stadig en risiko for liberalisering af kritisk infrastruktur, hvilket ikke er til gavn for hverken klimaet eller danskerne,” siger KL's næstformand Martin Damm. 

Affaldsområdet er komplekst, og nørklede paragraffer og EU-regler i den reviderede aftale efterlader kommunerne med en usikkerhed, om der alligevel er banet vej for en liberalisering ad bagdøren.

”Nu skal vi læse os grundigt ind i aftalen, men vi er alvorligt bange for, at vi ender samme sted, som regeringen startede – nemlig en liberalisering af vores kritiske infrastruktur på forsyningsområdet, som affaldsområdet også er en del af. Vi skal have undersøgt det her til bunds, før vi går ind i en aftale med regeringen,” siger Martin Damm.

Urealistisk tidsplan 

Aftalen betyder også, at KL bliver pålagt inden jul at udvælge de forbrændingsanlæg, der skal tages ud af drift for at tilpasse affaldsmængden og undgå import af affald til forbrænding fra udlandet. Værkerne skal vælge ud fra, hvilke der forurener mest og er mindst effektive.

Men seks måneder er en urealistisk tidsplan, siger Martin Damm.

”Det er helt håbløst. Det her er enormt komplekst og handler jo ikke kun om bortskaffelse af affald. Regeringen har taget det nemme og givet os det svære. Vi gambler med danskernes forsyningssikkerhed, hvis vi bliver pålagt at skøjte hen over det her. Det må vi overveje, om vi kan være med på."