03. juli 2020

EU resultat understreger behovet for dansk GDPR-evaluering

Den netop afsluttede EU-evaluering af GDPR fik ikke rettet fokus på de udfordringer, kommunerne oplever med GDPR. Behovet for en udførlig dansk evaluering af databeskyttelsesforordningen er derfor større end nogensinde.

EU Kommissionen har gennemført en evaluering af de første to års erfaringer med GDPR, og resultatet er netop blevet fremlagt.   

KL kastede sig aktivt ind i evalueringen, og havde på vegne af kommunerne sendt et høringssvar til Kommissionen for at gøre opmærksom på, at implementeringen af GDPR har givet kommunerne en lang række udfordringer. GDPR har blandt andet betydet et enormt tidsforbrug og utryghed for de kommunale medarbejdere, som følge af de meget svært tilgængelige regler. 

KL opfordrede derfor til, at Kommissionen iværksætter en bredere evaluering af GDPR for at se på, om der kunne ske en forenkling af reglerne. Kommissionen har dog ikke omtalt de administrative byrder i deres evaluering, og mener heller ikke, at der er behov for se nærmere på reglerne før om 4 år.

”Kommissionen har valgt ikke at lytte til ønsket om en bredere evaluering af de konsekvenser, de svære EU-regler giver. Det undrer os, da udfordringerne med implementeringen af reglerne har været påpeget – ikke kun af KL – men også af flere af EU-medlemslandene,” siger Thomas Kastrup-Larsen, der er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

KL har igennem længere tid forsøgt at gøre opmærksom på de mange udfordringer, som EU’s databeskyttelsesforordning har ført med sig – blandt andet via det såkaldte benspændskatalog.

”Et eksempel på de udfordringer, kommunerne oplever, er, at det faktisk er ret svært at finde ud af hvem, der har dataansvar for hvilke data. Som jeg forstår det, er det jo et større juridisk skoleridt, som kommunerne er forpligtet til at kaste sig ud i, hver gang de skal samarbejde med en leverandør eller samarbejdspartner,” siger Thomas Kastrup-Larsen, som samtidig påpeger, at det er noget, som kommunerne bruger rigtigt mange ressurser på, da hver kommune har flere hundrede leverandører.

Stort behov for national evaluering

Resultatet af EU kommissionens evaluering understreger derfor behovet for, at den nationale evaluering, som justitsminister Nick Hækkerup netop har sat i gang, bliver grundig og udførlig.

Evalueringen skal bl.a. se på, i hvilke situationer der i praksis opleves tvivl om databeskyttelsesreglerne. Dette skal ske via en erfaringsindsamling, hvor KL er inviteret til at bidrage.

”Vi har tillid til, at den nationale evaluering kan levere den tiltrængte brede evaluering af konsekvenserne af reglerne. KL kommer til at indsamle erfaringerne fra kommunerne og levere høringssvar i løbet af processen, og vi ser frem til at se resultatet, når det foreligger i 2021,” siger Thomas Kastrup-Larsen.