16. januar 2020

KL: Landdistrikterne og klagesagsbehandlingen skal styrkes

Nyt KL-indspil til den kommende evaluering af planloven ønsker bl.a. bedre rammer for landdistriktsudvikling samt en markant styrkelse af klagesagsbehandlingen på plan-, natur- og miljøområdet.

Nyt KL-indspil til den kommende evaluering af planloven ønsker bl.a. bedre rammer for landdistriktsudvikling samt en markant styrkelse af klagesagsbehandlingen på plan-, natur- og miljøområdet.

”Planloven er utrolig vigtig for kommunerne, fordi den sætter rammerne for vækst og byggeaktiviteter i balance med natur, landskaber og miljø. Derfor er vi glade for, at ministeren nu genbesøger loven med henblik på at sikre, at den matcher de aktuelle samfundsudfordringer, vi står overfor. Fra KL’s side peger vi bl.a. på behovet for et paradigmeskifte i udviklingen af vores landdistrikter. Nye virkemidler og justerede lovrammer er afgørende for, at vi kan finde samlede løsninger på vand, der løber over bredder i åer og fjorde, mere plads til vedvarende energiproduktion og kvalitet i bosætningen og det levede liv på landet.”

Sådan lyder det fra Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv-, og Planudvalg, der i dag har sendt KL’s bidrag til den kommende evaluering af planloven.

Afgørende med effektiv klagesagsbehandling

KL peger også på klagesagsbehandlingen på plan,- natur- og miljøområdet som et meget vigtigt tema i den kommende evaluering. Kommuner, virksomheder og borgere oplever i disse år, at klagesagsbehandlingen i stigende grad forsinker - eller helt lægger vigtige lokale udviklingsprojekter i graven. Det gælder fx større byudviklingsprojekter, vigtige klimatilpasningsprojekter, projekter til udvikling af kystturismen mv. Projekter, der har afgørende betydning for byernes fremtidige udvikling, for erhvervsudvikling og for borgernes mulighed for at sikre deres boliger mod oversvømmelse.

Det er helt afgørende, at vi sikrer en effektiv og robust klagesagsbehandling på dette område, hvis vi skal nå i mål med de mange ambitioner, vi har for udviklingen af landet.
Leon Sebbelin

”Det er helt afgørende, at vi sikrer en effektiv og robust klagesagsbehandling på dette område, hvis vi skal nå i mål med de mange ambitioner, vi har for udviklingen af landet. Et grundigt service-tjek af klagesagsbehandlingen bør have fokus på, hvordan den samlede sagsbehandlingstid, fra en klage indsendes og til kommunerne og virksomhederne står med en endelig afgørelse i hånden, kan effektiviseres” siger Leon Sebbelin.

I KL er der stor tilfredshed med den seneste store lovrevision fra 2017. Men både nye og velkendte udfordringer betyder, at loven løbende bør genbesøges med henblik på at sikre, at den matcher de aktuelle samfundsudfordringer. I indspillet peger KL også på en række andre områder, hvor loven bør styrkes. Klimaområdet er ét vigtigt tema, hvor både CO2-reduktion og klimatilpasning kan styrkes gennem ændringer i planloven. Men også udvikling af levende bymidter, bedre rammer for byomdannelse og flere udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen mv. bør indgå i evalueringen.

KL ser frem til den kommende evaluering af planloven og opfordrer til, at de kommende lovjusteringer fortsat baserer sig på det princip om udstrakt kommunalt selvstyre i planlægningen, som blev introduceret i 2017.

×

Log ind