23. januar 2020

Millimeterpræcision i de kommunale budgetter

Kommunerne fortjener ros for at lande budgetterne for 2020 inden for de aftalte rammer på trods af en presset tidsplan og store udfordringer på bl.a. socialområdet, lyder det fra KL’s formand.

Danmarks Statistik har torsdag offentliggjort de endelige tal for kommunernes budgetter for 2020. Tallene viser, at kommunerne overholder den samlede økonomiske ramme, som blev aftalt med regeringen ved økonomiforhandlingerne i sommer.

”Vi bruger 99,97 procent af den ramme, vi har aftalt med regeringen. Budgetterne afspejler, at kommunerne i de her år oplever et stigende pres på grund af flere og flere borgere med en fysisk eller psykisk sygdom, flere ældre og flere kronikere. Og det pres ser ikke ud til at blive mindre i de kommende år,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Samlet set har kommunerne budgetteret med at bruge 262,4 mia. kr. på serviceudgifter som eksempelvis dagtilbud, folkeskoler, ældrepleje, udsatte børn og voksne med handicap eller psykiske lidelser.

Vigtigt med fortsat fokus på investeringer

På anlægsområdet har kommunerne brugt rub og stub på af de aftalte 19,1 mia. kr.

”Et godt indeklima i landets folkeskoler, klimavenlige renoveringer af kommunale bygninger, nok daginstitutioner til et stigende børnetal og attraktive arbejdspladser er bare nogle af de projekter, som kommunerne bruger anlægsmidlerne til, og hver en krone har været tiltrængt. Men hvis vi skal kunne fortsætte med at levere tidssvarende rammer omkring vores velfærd, som også lever op til de forventninger og behov, som vores borgere har, er der brug for et fortsat fokus på, at kommunerne kan investere de nødvendige midler hertil,” siger Jacob Bundsgaard. 

I mål på rekordtid

Budgetprocessen har denne gang været væsentligt kortere end normalt pga. folketingsvalget. Faktisk har kommunerne haft under halv så lang tid til at få budgetterne i hus som normalt.

”Det har været en ekstraordinær proces, og kommunerne har ydet en ekstraordinær indsats. Derfor er det også imponerende, at vi rammer aftalen med sådan en millimeterpræcision. Særligt når det bliver holdt op imod det pres, vi alle sammen oplever på at levere og udvikle en velfærd, som lever op til borgernes – og vores egne – forventninger. Det fortjener ros – både til borgmesterkredsen og til de 98 kommunalbestyrelser og forvaltninger,” siger KL-formanden.

×

Log ind