15. januar 2020

Kommunerne prioriterer fortsat forebyggelse og sundhedsfremme

8 ud af 10 kommuner har implementeret Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på tobak, alkohol, fysisk aktivitet, kost og mental sundhed. Det viser en ny kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsatser, som Statens Institut for Folkesundhed står bag.

Kommunerne arbejder i den grad for at gøre det nemmere for borgerne at være sunde blandt andet ved at tilbyde hjælp til rygestop, have røgfri miljøer hvor børn og unge færdes og indtænke bedre muligheder fysisk aktivitet i byplanlægningen.

87 kommuner vurderer, at deres indsatser på henholdsvis tobak og på alkohol lever op til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. På mad og måltider svarer 84 kommuner, at deres indsatser lever op til anbefalingerne, mens det på mental sundhed er hele 89 kommuner. 

Alle borgere er på forskellige tidspunkter af deres liv i kontakt med kommunen (...) Derfor har kommunerne nogle helt unikke muligheder for at arbejde sundhedsfremmende
Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg

Det viser en større kortlæg af kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, som Statens Institut for Folkesundhed står bag. 

”Kommunerne er den vigtigste offentlige aktør i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter af deres liv i kontakt med kommunen – fx via sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og ældrepleje. Derfor har kommunerne nogle helt unikke muligheder for at arbejde sundhedsfremmende, og kortlægningen her viser med al tydelighed, at det er et område, kommunerne lægger mange kræfter i,” siger Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Kampen mod ulighed i sundhed er vigtig

Siden kortlægningen af kommunernes forebyggelsesindsatser begyndte i 2013, ses en tendens til et lille fald fra 2017 til 2019 i antallet af kommuner, der har implementeret Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på en række områder.

”Vi er kommet langt med forebyggelsen i kommunerne, siden vi fik opgaven i 2007. Men de nye resultater viser også, at vi ikke må hvile på laurbærrene. Det er vigtigt, at vi fortsat prioriterer den sundhedsfremmende og forebyggende opgave højt,” siger Jette Skive.

Hun peger især på den store udfordring med at bryde den sociale ulighed i sundhed som et vigtigt fokusområde for kommunerne.

”Der er forskellige livsvilkår, som, vi ved, påvirker både vaner og ikke mindst uvaner, når det kommer til trivsel og livsstilsfaktorer som cigaretter, alkohol, manglende motion og usund kost. Indsatsen mod ulighed i sundhed skal op i gear, og der er brug for en bred indsats, hvor vi som kommuner samarbejder bredt med alle relevante aktører, fx ungdomsuddannelser, boligområder og virksomheder,” siger Jette Skive.

Kortlægningen følger også op på kommunernes brug af KL’s udspil fra januar 2018 ”Forebyggelse for fremtiden”. Udspillet har været drøftet politisk i 2 ud af 3 kommuner og har afstedkommet nye prioriteringer på forebyggelsesområdet i over halvdelen af kommunerne.

Læs KL’s Forebyggelsesudspil her.