07. januar 2020

Kommunerne er centrale i klimakampen

To nye KL-udspil om CO2-reduktion og tilpasning giver en række anbefalinger til, hvordan den lokale klimaindsats kan styrkes.

”Klimakrisen er global, men også helt lokal. Den kræver store ledelsesmæssige beslutninger i regi af bl.a. FN og EU, men det kræver også et stærkt lokalt lederskab. Det ansvar har vi allerede påtaget os i kommunerne, hvor vi i årevis har arbejdet både for reduktion af CO2 og for at mindske de store konsekvenser af de klimaforandringer, vi allerede kender. Vi er nået et stykke af vejen, men vi står over for en global klimakrise, der kalder på, at vi tager de næste store skridt og sætter farten op.”

Sådan lyder det fra Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, der i dag præsenterer to nye udspil, som skal understøtte ambitionen om at reducere det danske CO2-udslip og tilpasse by og land til klimaforandringer. Nu og i fremtiden.

KL anbefaler bl.a., at kommunerne bør have mulighed for at opsætte solcelleanlæg på egne tage, på lige fod med stat og regioner, at forsyningsselskabernes mulighed for fuld finansiering af klimatilpasningsprojekter genindføres, og at kommunernes investeringer i klimatilpasningsprojekter og CO2-reduktion bør fritages fra anlægsloftet, så de ikke ender i kamp med investeringer i borgernær velfærd.

”Vi er nødt til at tage alle håndtag i brug – store som små. Både når det handler om at nedbringe CO2-udslippet, men også så vi ruster os til en fremtid, hvor vandet vælter ind fra alle sider. Der skal vi have fat i hele paletten. Det har vi allerede i kommunerne, men der skal mere til,” siger Jacob Bjerregaard.

Kommunerne er samlet set landets største bygningsejer og arbejdsgiver. Med 31 mio. kvadratmeter bygningsmasse og omkring en halv million ansatte og som ejer af store forsyningsselskaber, kan kommunerne, med de rette rammer, bidrage i stort mål til ambitionerne om en udledningsfri fremtid.

Tæt samspil med borgere og virksomheder

Kommunerne har en årelang tradition for at samarbejde med borgerne og virksomhederne om komplekse opgaver. Det samarbejde skal yderligere i spil, mener Jacob Bjerregaard:

”Vi kan ikke tvinge en grøn revolution ned over hovedet på borgere og virksomheder. Der er brug for tæt dialog og samarbejde om at finde de rigtige løsninger lokalt, som både tilgodeser klimaet og borgere og virksomheders hverdag. Her er kommunerne eksperter. Vi kender lokalsamfundene indgående og lever af at finde de rigtige veje i svære processer. Dét bør der lægges yderligere kræfter i – både nationalt og lokalt – at udbygge.”

Dialog om klimahandlingsplan

KL-udvalgsformanden opfordrer til, at de to klimaudspils anbefalinger tages ind i de centrale forhandlinger, der sættes i gang om regeringens klimahandlingsplan og udmøntningen af de grønne tiltag i finansloven for 2020.

”Kommunerne har gode muligheder for at bidrage til klimaindsatsen. Både som ejer af forsyningsvirksomheder, bygninger og naturarealer, men også som planmyndighed og det afgørende bindeled til borgere og virksomheder. Vi vil med vores udspil i hånden gå i dialog med de relevante aktører på området både i erhvervslivet, den finansielle sektor, og ikke mindst ser vi meget frem til at indgå i drøftelserne om regeringens klimahandlingsplan og udmøntning af finansloven,” siger Jacob Bjerregaard.

For yderligere information kontakt KL's pressetelefon på 33703333

To klimaudspil

Den 8. januar præsenterer KL to klimaudspil på hhv. klimatilpasning og CO2-reduktion. Udspillene er blevet til efter dialog med kommunerne og skal understøtte kommunernes klimaindsats. 

CO2-reduktion i kommunerne – en styrket lokal indsats

Kommunerne har gode muligheder for at bidrage til arbejdet med at nedbringe CO2-udslippet. 

Både som ejer af forsyningsvirksomheder, bygninger og naturarealer, men også som planmyndighed og det afgørende bindeled til borgere og virksomheder.

Kommunerne gør allerede meget på klimaområdet, men har potentiale og viden til at kunne gøre endnu mere under de rette betingelser og i samarbejde med regeringen og andre parter.

Udspillet indeholder 48 konkrete forslag til, hvad der kan gøres for at sætte de bæredygtige løsninger endnu mere i spil i kampen mod klimaforandringerne. Udspillet kan findes og læses her.

Klimatilpasning for fremtiden:

Klimaforandringerne påvirker allerede nu både borgere og kommuner direkte gennem stærkt stigende vandspejl, kraftigere regn og hyppigere oversvømmelser. Det medfører store menneskelige og samfundsmæssige tab.

Derfor er der akut behov for, at vi får sat skub i den nødvendige og rigtige klimatilpasning, så vi kan forebygge personlige og samfundsmæssige tab.

”Klimatilpasning for fremtiden” indeholder en række konkrete problemstillinger og løsningsforslag, som skal ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringerne. Både nu og i fremtiden. Udspillet kan findes og læses her.