16. januar 2020

Debatindlæg: Socialpolitisk mod og vilje haves – penge savnes

Kommunerne er klar til at tænke endnu mere langsigtet på socialområdet. I en replik på Altinget.dk opfordrer Jacob Bundsgaard og Martin Damm socialministeren til at tage emnet op til økonomiforhandlingerne til sommer.

Af: Jacob Bundsgaard og Martin Damm

Socialministeren har den 15. januar i debatindlægget ”Socialpolitik er en investering – ikke en udgift” opfordret kommunerne til at vise større mod og vilje til at investere i mennesker, forstået som investering i mere forebyggelse og flere socialrådgivere. Så vil afkastet komme i form af færre udgifter på sigt. For at understøtte denne indsats, er der oprettet et nyt ”Kontor for virksomme indsatser og investeringer” i ministeriets departement.

Fra kommunerne skal der lyde et entydigt og rungende ”Ja, tak!”. For sandheden er, at kommunerne, indenfor de rammer, der nu  er os givet, i årevis har forsøgt at gøre præcis det, som ministeren foreslår. Vi har ansat flere socialrådgivere både på socialområdet og i jobcentrene. Og modtaget en del kritik for stigende administrative udgifter. Vi har presset på for regelændringer, der giver bedre muligheder for at sætte ind med hurtige forebyggende indsatser. Og bevillingerne til forebyggende indsatser er gradvist steget år for år.

Desværre afspejler investeringerne sig endnu ikke i, at de samlede udgifter til socialområdet falder – endsige holder sig i ro. De stiger faktisk mere end alle andre udgiftsområder. Og kommunerne har år efter år måtte give tillægsbevillinger til socialområdet. Fordi kommunerne prioriterer mennesker over økonomi.

Lad os tænke langsigtet

Men pengene skal jo komme et sted fra. Også her har kommunerne loyalt levet op til det økonomiske samarbejde, der er med regeringen. Kommunerne har indenfor en meget snæver margin holdt sig indenfor de udgiftsrammer, der er aftalt med regeringen. År efter år siden 2010. Derfor finder kommunerne pengene gennem rationaliseringer og prioriteringer – ofte meget upopulære prioriteringer – på tværs af alle udgiftsområder. Hver en 25-øre bliver vendt i kommunerne!

Men beskeden er forstået. Vi skal tænke endnu mere langsigtet. Så lad os gøre det sammen til sommer, når vi sætter os omkring forhandlingsbordet til økonomiforhandlingerne. Lad os udover den almindelige serviceramme afsætte en særskilt ramme til forebyggende indsatser. En ramme, der ikke skal gå til at dække udgifter til flere ældre, opgaveglidning på sundhedsområdet, flere anbringelser, stigende udgifter til fysisk og psykisk handicappede, som (lykkeligvis) lever meget længere end før i tiden.

Lad os investere sammen. Og lad os følge op på effekterne sammen, så vi kan blive klogere på, hvad der virker og ikke skal basere vores socialpolitik på mavefornemmelser. Og lad os sammen høste den samfundsøkonomiske gevinst, når den en dag kommer. Kommunerne er klar.   

Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk den 16/1 2020 

×

Log ind