09. januar 2020

KL-formand: Tillid og samtale skal skabe grundlaget for fremtidens kommunale velfærd

Vores velfærdssamfund bygger på tillid, men hvis kommunerne skal kunne leve op til borgernes forventninger og bevare deres tillid, så er det nødvendigt at tage hul på samtalen om fremtidens rammer for kommunernes arbejde, lød det KL's formand på Kommunaløkonomisk Forum 2020.

Borgernes forventninger til kommunerne er steget i takt med, at Danmarks og borgernes økonomi har fået det bedre. Det er også ganske rimeligt. Og det er kommunernes ambition at leve op til det og levere, hvad borgerne forventer – og ønsker.

Men kommunerne er nødt til at have rammerne og økonomien til det. I de senere år er det nemlig kun gået i en retning: Flere og flere opgaver bliver placeret i kommunerne, og vi har fået et større og større økonomisk ansvar. Det er ikke så underligt, for i landets kommuner har vi igen og igen vist, at vi med innovation, kreativitet og sund fornuft har været i stand til at finde de bedste og mest effektive løsninger for borgerne.

Sådan lød en del af starten på KL-formand Jacob Bundsgaards tale på dette års udgave af Kommunaløkonomisk Forum. Således benyttede han indledningen til at sende et ønske afsted til politikerne på Christiansborg. Et ønske, som mange af landets borgmestre og øvrige folkevalgte med sikkerhed kan slutte op om:

”Tillid er helt essentielt for kommunernes arbejde. Kan kommunerne ikke leve op til forventningerne, så svigter vi borgernes tillid.”

Sundhedsreformen er nødt til at komme nu

En af de opgaver, som fylder mere og mere for landets kommuner, er det nære sundhedsvæsen. Siden arbejdet med at bygge supersygehuse blev påbegyndt for 10 år siden, er det borgernære sundhedsarbejde rykket mere og mere ind under kommunernes paraply. Således er udgifterne til sundhedsområdet gået støt og roligt op, mens den økonomiske ramme er forblevet uændret. Samtidig er antallet af ældre og kronikere stigende, hvilket kun er med til at gøre behovet for en reform af sundhedsvæsnet endnu mere presserende.

”Jeg kan godt være lidt urolig ved, at man ikke allerede er i gang med en reform. Den burde man sådan set have lavet for 10 år siden,” sagde Jacob Bundsgaard og understregede,
at tiden arbejder imod, hvilket betyder, at det er helt nødvendigt med politisk handling nu.

”Vi skal have klare aftaler, en klar opgavefordeling og en klar økonomisk ramme. Og med en vækst i antallet af kronikere og ældre, så er det på høje tid.”

Grebet skal løsnes om kommunernes økonomi

Fra talerstolen luftede Jacob Bundsgaard også et ønske om at tage et opgør med den stramme og kortsigtede styring af kommunernes økonomi. Flere års fremgang i samfundet har nemlig ikke smittet af på de kommunale budgetter, som pga. budgetloven stadig er underlagt stram 1-årig styring.

”Vi er nødt til at kunne agere mere rationelt ved at kunne have et længere perspektiv. Det giver ingen mening, at vi er nødt til at styre alene på baggrund af frygt for sanktioner. Vi anerkender, at der skal være styr på økonomien, men det er for rigidt og kortsigtet.”

På Kommunaløkonomisk Forum 2020 præsenterer KL derfor 5 forslag til justeringer af budgetloven.

Kommunerne deler regeringens ambitioner for udsatte børn

Hos landets kommuner deler man regeringens ambitioner om et øget fokus på udsatte børn. Hver dag arbejder dygtige kommunale medarbejdere på at hjælpe udsatte børn til en bedre tilværelse.

Det er dog ikke alle børn, som får det rette fodfæste i voksenlivet, så skal man for alvor sætte ind og indfri regeringens ambitioner om at forbedre indsatsen for udsatte børn i hele landet, så er det vigtigt, at det hviler på et stærkt vidensgrundlag, pointerede formanden.

Samtidig understregede han, at indsatsen for at hjælpe udsatte børn netop er et af de områder, hvor tillid er helt essentiel – både for borgere, men også for kommunerne.

”Det er et område, som i høj grad bygger på tillid. Borgerne skal kunne have tillid til, at medarbejdere og kommunalpolitikere brænder for at gøre det bedste for udsatte børn. Og i kommunerne skal vi kunne have tillid til, at Christiansborg sørger for rammerne til at løse opgaven.”

Afslutningsvis vendte Jacob Bundsgaard tilbage til et emne, som gentagne gange har været nævnt fra talerstolen; nemlig ønsket om en udligningsreform. Der er ingen tvivl om, at det står højt på den kommunale ønskeseddel, hvilket social- og indenrigsminister Astrid Krag også anerkendte i sin tale.

×

Log ind