10. januar 2020

Der er brug for nye ungeregler til gavn for de unge her og nu

En ny analyse af indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere giver et godt fundament til arbejdet med at forenkle ungeområdet, så flere unge kommer i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet, lyder det fra KL’s Thomas Kastrup-Larsen. Han efterlyser hurtigt arbejde med at forenkle reglerne på området og gøre dem til en del af Lov om Aktiv Beskæftigelse.

Med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats i 2018 besluttede aftalepartierne, at der skulle laves en analyse af indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere. Analysen er netop offentliggjort.

KL hilser analysen velkommen, og ser den som et godt fundament til at se på, hvordan ungeområdet kan forenkles, så flere unge kommer i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Analysen peger netop på, at indsatsen på ungeområdet er overreguleret, og at der er behov for forenkling. Analysen viser også, at kommunerne oplever, at der er unge, som vil have bedre gavn af en jobrettet indsats i stedet for en uddannelsesrettet indsats.

Indsatsen skal skabe værdi for den enkelte unge

For nogle unge kan beskæftigelse i første omgang være vejen til, at de på et senere tidspunkt kan gennemføre en uddannelse. Der vil også være unge, som ikke har forudsætningerne for at tage en uddannelse, og hvor en beskæftigelsesrettet indsats eventuelt i kombination med en tværfaglig indsats er den bedste vej for at sikre fodfæste på arbejdsmarkedet.

For nogle unge er den rigtige vej til uddannelse gennem et job.
Thomas Kastrup-Larsen

 ”Hvis vi i kommunerne skal lykkes med de unge, som ikke selv finder vej til uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at igangsætte en indsats, der skaber værdi for den enkelte. For nogle unge er den rigtige vej til uddannelse gennem et job. Jeg håber, at ministeren hurtigt tager initiativ til, sammen med aftalekredsen, at få set på, hvor reglerne kan forenkles, så indsatsen giver mening både for de unge og for medarbejderne i kommunerne. Og så er der brug for, at de kommende forenklingstiltag bliver en del af den nye forenklede beskæftigelseslov,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg. 

Han understreger, at det er vigtigt, at de kommende ændringer i beskæftigelseslovgivningen tænkes ind i rammen af den kommunale ungeindsats, så de to kommer til at hænge endnu bedre sammen.