13. januar 2020

Debatindlæg: Vi har for længst overskredet tidspunktet for rettidig omhu

Der er blevet råbt op i mange år, men planerne om at skabe bedre sammenhæng og udbygge det nære sundhedsvæsen i almen praksis og kommunerne er gang på gang strandet. Det er tid til handling, skriver Jacob Bundsgaard (S) og Martin Damm (V) i dette debatindlæg.

Af Jacob Bundsgaard, formand for KL og Martin Damm, næstformand for KL

I den seneste tid har man i en række medier kunne læse historier om, hvordan borgere er kommet i klemme i sundhedsvæsenets Bermudatrekant. Ubehagelig læsning om borgere, der er blevet udskrevet fra sygehusene, selvom de har brug for konstant overvågning og behandling. Forløb, hvor de rette informationer ikke er blevet givet fra sygehusene til kommunernes pleje- og rehabiliteringscentre. Historier, hvor kommunernes ellers dygtige medarbejdere er kommet til kort.

Historierne viser tydeligt, at vi har et ægte problem i vores sundhedsvæsen. Et problem, som rammer dem, vi ellers har bygget vores velfærdssamfund op for at passe på.

Hvor længe kan Folketinget sidde udviklingen overhørig?

Historierne viser en udvikling i vores sundhedssystem, hvor patienter skal ligge så kort tid som muligt på sygehusene, også selvom det er tydeligt, at de fortsat har brug for specialiseret hjælp. De er også eksempler på en udvikling, hvor kommunerne skal overtage flere og flere sundhedsopgaver, men uden at aftalerne, rammerne og kompetencerne er fulgt med. Og historierne tydeliggør behovet for en reform af vores sundhedsvæsen.

Der er blevet råbt op i mange år, men planerne om at skabe bedre sammenhæng og udbygge det nære sundhedsvæsen i almen praksis og kommunerne er gang på gang strandet. Men hvor længe kan regeringen, sundhedsministeren og Folketinget sidde historierne fra den virkelige verden overhørig

Vi har for længst overskredet tidspunktet for rettidig omhu. Nogen mener, at problemerne kan løses ved, at kommunerne blot lapper hullerne. Det er lige præcis dét, vi har gjort de sidste 10 år – og det er tydeligt, at det ikke er løsningen.

Så mens vi venter på, at realiteterne går op for Christiansborg, inviterer vi i KL patienter, pårørende, fagpersoner, politikere og interesseorganisationer til Sundhedspolitisk Topmøde den 6. februar. For der er brug for handling – og der er brug for, at vi erkender sundhedsvæsenets udfordringer og for alvor begynder at diskutere dem.

Man glemte del 2 af reformen

For 15 år siden satte politikerne på Christiansborg sig i spidsen for en ambitiøs omlægning af sygehusene. Der var enighed om retningen, og der blev prioriteret de nødvendige ressourcer til omstillingen. I dag har vi derfor specialiserede sygehuse over hele landet, som leverer indsatser af høj kvalitet.

Det var helt rigtigt set med en reform af vores sundhedsvæsen. Men man glemte del 2 af reformen – udbygningen af alt det rundt om sygehusene, som skal tage sig af de opgaver, der ikke er specialiserede. Man glemte den del af reformen, der skal sikre, at der er kompetencerne og rammerne til at tage sig af de borgere, der udskrives tidligt fra sygehusene. Og man glemte den del af reformen, der skal sikre, at vi kan give behandling, træning og pleje til alle – også når vi i 2025 er 75.000 flere danskere over 80 år.

Vi ved, at rigtig meget af den behandling og pleje, vi som borgere skal modtage i vores sundhedsvæsen, kommer til at ske i kommunerne og hos vores praktiserende læger. Udviklingen har været i gang i mange år, fordi der ikke er sengepladser eller ledige hænder nok på sygehusene. Når vi bliver flere ældre og flere med en kronisk sygdom i de kommende år, vil det pres vokse yderligere.

Brug for handling nu

Uden politisk lederskab – både nationalt og lokalt – kommer vi ikke i mål med at få skabt et sammenhængende sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, hvor alle borgere får den nødvendige behandling og pleje i alle led – og ikke forsvinder i Bermudatrekanten. Det nytter ikke noget at forsøge sig med mindre justeringer og lapper. Sundhedsvæsnets udfordringer løses ikke ved blot at ansætte 1.000 flere sygeplejersker på sygehusene. Vores sundhedsvæsen har brug for, at sundheds- og ældreministeren sætter sig i spidsen for en reform af det nære sundhedsvæsen.

KL er kommet med en række forslag til, hvad der er behov for. Vi mener blandt andet, at der er behov for at skabe politisk forankrede sundhedssamarbejder omkring landets akutsygehuse, og vi mener, der er behov for, at man nationalt laver udrulningsplaner for borgere med kronisk sygdom, som giver de faglige bud på, hvordan man i fremtiden kan sikre borgere med kronisk sygdom et stærkt, nært tilbud af høj kvalitet. Andre har med garanti andre holdninger. Men hvis man lytter til patienterne, de faglige organisationer, kommuner og mange flere, så lader der til at være bred enighed om, at der brug for handling nu, hvis ikke vi skal læse flere historier i medierne om borgere, der ikke får den hjælp, de skal have.

Vi tager debatten 6. februar og håber, at mange vil være med til at sende et klart signal til Folketinget om, at vi ikke kan sidde udfordringerne i vores sundhedsvæsen overhørig længere.

Debatindlægget er bragt af Politiken Sundhed den 13. januar 2020