07. januar 2020

Debatindlæg: Samarbejde skal sikre lærerne en aftale

Der hviler et stort ansvar på vores skuldre, når vi tager hul på forhandlingerne i det nye år. Vi vil lægge alle kræfter i at nå frem til en aftale, der bringer en stærk folkeskole fremad, skriver Jacob Bundsgaard og Anders Bondo Christensen i et fælles debatindlæg.

Af Jacob Bundsgaard, formand for KL og Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 lykkedes det os som repræsentanter for lærere og kommuner ikke at blive enige om en aftale om arbejdstid for lærerne. Til gengæld blev vi enige om et nyt samarbejde – det, vi kalder Ny Start. Som en del af Ny Start-samarbejdet blev vi enige om at nedsætte en kommission, som skulle komme med forslag og anbefalinger, der indgår i parternes forhandlinger i løbet af overenskomstperioden.

Lærerkommissionen har med sin rapport nu som planlagt gjort sit arbejde færdigt, og det danner et solidt afsæt for de forhandlinger, der begynder i det nye år. Målet er at lande en arbejdstidsaftale, inden de egentlige overenskomstforhandlinger på hele det offentlige område kommer i gang. Lærerkommissionen har gjort et stort og grundigt arbejde, og der er god grund til at kvittere for deres indsats.

Analyserne i kommissionens rapport giver os nogle fælles billeder ift. lærernes arbejdssituation. Kommissionen slår også fast, at et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde på alle niveauer har afgørende positiv betydning for, hvordan læreren oplever sin daglige arbejdssituation. I forlængelse af dette anbefaler kommissionen parterne, at et styrket samarbejde kommer i fokus.

For folkeskolens skyld

Det er som sagt vores opfattelse, at kommissionen har løst opgaven godt. Nu er det op til os at omsætte de grundige analyser, forslag og anbefalinger til en arbejdstidsaftale, hvor vi finder holdbare løsninger, tager et fælles ansvar og ser fremad for folkeskolens skyld. Som lærere og som arbejdsgivere har vi en fælles interesse i at sikre alle elever den bedst mulige kvalitet i undervisningen. Vi deler opfattelsen af, at folkeskolen er en helt grundlæggende institution i vores samfund.

En del af overenskomstaftalen i 2018 handlede om at give samarbejdet omkring folkeskolen en ”Ny Start”. Aftalen har betydet, at der er indledt et godt og konstruktivt samarbejde mellem KL og Danmarks Lærerforening. Det gode og konstruktive samarbejde ses også mange steder lokalt, mellem kommune og lærerkreds og mellem skoleleder og lærere. Det lover godt for de kommende forhandlinger, fordi det viser, at parterne omkring folkeskolen ser en fælles interesse i at lærerne har de bedst mulige forudsætninger for at levere kvalitet i undervisningen.

Der har været mange forventninger til Lærerkommissionens arbejde. Der hviler et stort ansvar på vores skuldre, når vi tager hul på forhandlingerne i det nye år. Vi vil lægge alle kræfter i at nå frem til en aftale, der bringer en stærk folkeskole fremad.

Debatindlægget er bragt på Altinget Arbejdsmarked den 8. januar 2020