13. januar 2020

Barnets behov skal være i centrum

KL hilser regeringens ønske om en ny Barnets Lov velkommen. Positivt med endnu større fokus på børnenes behov.

”Alle børn og unge skal have lige muligheder for et godt liv i Danmark. Regeringens udmelding om en ny lov på området er et godt udgangspunkt for en endnu stærkere indsats over for de mest udsatte børn i Danmark.”

Sådan siger formand for KL’s socialudvalg Thomas Adelskov om regeringens oplæg ”Barnet Først”, som skal munde ud i ny lovgivning for de udsatte børn. Regeringen vil sætte gang i en bred inddragelsesproces frem mod det endelige udspil, som skal præsenteres senere på året.

Rigtig ambition

Med oplægget præsenterer regeringen sigtelinjerne til en ny Barnets Lov, som i højere grad end i dag tager udgangspunkt i barnets behov. Det gælder blandt andet ift. samvær med barnets biologiske forældre, hvor der lægges op til, at barnet frit skal kunne fravælge samvær, ligesom der skal skrides tidligere ind med fx anbringelser.

Thomas Adelskov hilser ønsket om endnu mere fokus på barnets behov velkommen.

Vi har dedikerede medarbejdere og plejefamilier, som gør en kæmpe indsats for de her børn. Vi skal sørge for, at de har de rigtige redskaber og viden til rådighed i de her meget komplicerede sager. Der skal lovgivningen støtte op om deres arbejde.
Thomas Adelskov

”Helt overordnet er det positivt, at man vil sætte børnene i centrum for lovgivningen, så barnets tarv går foran forældrenes krav om fx samvær. Det er en rigtig ambition, som vi støtter op om. Vi har dedikerede medarbejdere og plejefamilier, som gør en kæmpe indsats for de her børn. Vi skal sørge for, at de har de rigtige redskaber og viden til rådighed i de her meget komplicerede sager. Der skal lovgivningen støtte op om deres arbejde. Og så skal vi selvfølgelig stadig have fokus på familierne og den forebyggende indsats.”

Grundig proces

Regeringen sætter nu gang i en bred inddragende proces med alle relevante parter. Det kvitterer Thomas Adelskov for.

”Det er i forvejen et meget kompliceret område, så for os er det vigtigt, at vi ikke gør det endnu sværere for sagsbehandlerne, som i forvejen bruger meget tid på dokumentation. Derfor er der behov for, at vi får en god, inddragende proces, så vi sikrer os, at vi sætter rigtigt ind. Og så ser vi frem til at få en drøftelse med regeringen om de udgifter, ny lovgivning på området vil medføre.”

 

×

Log ind