27. januar 2020

Debatindlæg: Balanceret brug af ny teknologi i kommunerne

Velfærden kommer under pres med flere ældre borgere med kroniske sygdomme, og digitalisering bliver en del af løsningen. Moderne teknologier som skærmbesøg skal være en del af kommunernes hverdag, skriver Thomas Kastrup-Larsen i et debatindlæg på Altinget.dk.

Af: Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

Flere ældre borgere med kroniske sygdomme og plejebehov kommer til at sætte vores velfærd under pres. Hvis vi ikke understøtter vores indsats digitalt, bliver det en umulig opgave at følge med.

Heldigvis er kommunerne nået langt. Digitalisering har været en stor del af kommunernes drift gennem mange år. Den offentlige sektor i Danmark er en af de mest og bedst digitaliserede i verden.

Kommunerne skal sætte yderligere skub i den bevægelse, der i gang. Det skal vi gøre ved at bringe modne teknologier som fx softwarerobotter, videoløsninger og skærmbesøg ind som en del af hverdagen i kommunerne. Både i administrationen, hvor smarte løsninger kan skabe økonomiske gevinster og i kerneopgaverne, hvor vi kan styrke kvaliteten i mødet med borgerne.

Tillid må ikke tages for givet

En forudsætning for at lykkes er, at borgerne har tillid til kommunernes brug af teknologier og data om borgerne. Heldigvis er danskernes tillid høj. Men tilliden må ikke tages for givet. Den kræver konstant opmærksomhed på datasikkerhed og et blik for de etiske overvejelser.

I Kommunerne ønsker vi at bruge teknologiens muligheder ansvarligt og balanceret. Vi skal bruge data og ny teknologi, der skaber værdi for borgere og giver mening for medarbejderne. Hvad enten det er kortere ventetid, øget selvhjulpenhed, bedre undervisning eller bedre dialog og kommunikation mellem borger og kommune.

For at sikre borgernes tillid, skal kommunerne blive endnu bedre til – fra start - at tage borgerne og medarbejdere med, når der skal udvikles og designes nye løsninger. Vi skal sikre os, at vi ved hvad borgerne kan og vil. Og vi skal sikre os, at vi skaber nye digitale løsninger sammen med medarbejderne så de oplever, at de giver mening og understøtter dem i deres faglige opgaveløsning.

Digitalisering er politik

Digitalisering er politik – og i høj grad kommunalpolitik. For det er i kommunerne, at den nye teknologi møder borgerne og forandrer hverdagen. Det kalder på ledelse og politisk ledelse, både til at sætte retningen, skabe fremdrift og opbakning og til at sikre, at de usikkerheder og etiske spørgsmål, der opstår, bliver drøftet og afklaret.

Derfor har vi i KL lavet et nyt redskab, som skal bidrage til politisk stillingtagen. Kommunernes Teknologiradar 2020 giver et overblik over, hvilke teknologier der er modne på forskellige fagområder og den er samtidig et værktøj til den lokale dialog om, hvordan man vil bruge ny teknologi i udviklingen af opgaveløsningen.

Digitalisering og ny teknologi er en del af svaret på de udfordringer, vi står overfor. Og det er en del af vejen mod de mål og drømme, vi har for vores samfund.

* Debatindlægget blev bragt på altinget.dk den 27/1 2020

×

Log ind