04. marts 2020

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om COVID-19

Sundhedsstyrelsen har tirsdag udsendt nye retningslinjer ift. medarbejdere ansat i sundheds- og ældresektoren. Læs her, hvad det betyder for de kommunale arbejdspladser.

Sundhedsstyrelsen har tirsdag besluttet at styrke den forebyggende indsats for at inddæmme smitterisikoen for COVID-19 (Coronavirus).  Indsatsen sker for at beskytte de særligt udsatte og sårbare grupper. De foreløbige opgørelser viser, at ældre og borgere med kronisk sygdom med f.eks. hjerte-karsygdom, sukkersyge, kroniske lunge- eller luftvejssygdomme eller kræftsygdom kan have en risiko for at blive mere syge ved smitte med ny coronavirus.

Sundhedsstyrelsen stiller nu krav til, at alle ansatte i sundheds- og ældresektoren, som har rejst i områder, hvor Coronavirus er særligt udbredt (risikoområder) og er kommet hjem efter 18. februar 2020 skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. 

Påvirkede områder

På det kommunale område omfatter det: plejehjem/-centre, hjemmepleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem, sundhedshuse, sygeplejeklinikker, sundhedspleje, tandpleje, genoptræningscentre, rehabiliteringscentre, senhjerneskadecentre mv. Herudover gælder det også servicefunktioner som fx madservice og indkøb, hvor medarbejderen bringer varer ind i borgerens hjem samt personale ansat til befordring af borgere fx ml. hjem og daghjem/-centre.

Herudover kan der være personale på socialområdet, som har direkte kontakt til særligt udsatte og svækkede borgere fx børn eller voksne med betydelige funktionsnedsættelser.

Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at personer, der ikke arbejder i sundheds- og ældresektoren og er kommet hjem fra risikoområder den 2. marts 2020 eller senere, bliver hjemme indtil 14. dag. Det sker for at inddæmme smitten i samfundet generelt.

Vigtigt at orientere sig i materialet

KL er helt aktuelt i dialog med Sundhedsstyrelsen og ministeriet om de konkrete implikationer af de nye retningslinjer og har tirsdag aften sendt de nye anbefalinger ud til kommunerne og opfordrer alle kommuner til at orientere sig grundigt i det nye materiale. 

”Vi tager de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen meget alvorligt, og KL og sundhedsmyndighederne vil skrue op for kommunikationen i den kommende tid. Kommunernes medarbejdere på sundheds- og ældreområdet er dagligt i direkte kontakt med mange borgere, og det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at forebygge, at smitten spreder sig – især til de udsatte borgere,” siger Christian Harsløf, direktør i KL, og fortsætter:

”Det her vil uden tvivl have implikationer både for driften af ældreplejen, men også for kommunernes drift generelt. Der er tale om en ekstraordinær situation, vi som samfund skal håndtere, og vi håber, at alle er med på at bakke op om den her situation. Formålet er at sikre vores sårbare medborgere imod smitte.”

Læs mere

Læs mere De nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen