05. februar 2020

Ny analyse understreger, at den kommunale medfinansiering har spillet fallit

En ny analyse fra Sundheds- og Ældreministeriet sætter en tyk streg under det, som KL har påpeget længe; nemlig at den kommunale medfinansiering i sin nuværende form skal droppes.

Landets kommuner slås fortsat med den kommunale medfinansiering (KMF). Det betyder, at det er svært for den enkelte kommune at tilrettelægge budgetter og udgifter i forhold til de reelle udgifter til ordningen.

Særligt problematisk var det i 2018, hvor udgifterne til KMF har varieret markant fra kommune til kommune og mere end hidtil set. Det fik dengang KL til at efterlyse en tilbundsgående analyse af, hvad der lå til grund for de massive udsving. Arbejdet med analysen har været i gang siden starten af 2019, og nu har Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjort analysen.

”Det er et omfattende stykke arbejde, som understreger den pointe, vi i kommunerne har påpeget gang på gang, nemlig at der er behov for en ændring i den måde, som systemet fungerer på i dag. Kommunerne har en nærmest umulig opgave med at tilrettelægge budgetter på sundhedsområdet, og det kan ikke fortsætte. Den nuværende model bør droppes,” siger KL’s formand KL Jacob Bundsgaard.

Analysen belyser tre faktorer, som har påvirket udgiftsudviklingen i KMF fra 2017 til 2018: Aldersdifferentieringen af taksterne, opdateringer og ændringer i DRG-systemet samt udviklingen i aktiviteten. Det er disse faktorer, som det har været muligt at belyse ved hjælp af de registerdata, som afregningen baseres på.

Afregningen af KMF har i 2019 og vil fortsat i 2020 være fastfrosset. Landspatientregistret, som danner grundlag for afregningen, er stadig ikke funktionelt og giver systemet udfordringer.

×

Log ind