03. marts 2020

Kvalitet på socialområdet skaber vi sammen

Budskabet fra KL’s socialudvalgsformand Thomas Adelskov er klart, når Socialpædagogerne tirsdag holder høring om kvalitet på det specialiserede socialområde: Kvalitet skal allerøverst på den socialpolitiske dagsorden.

”Vores mål er at skabe udvikling på området. Og vi er klar til på et nuanceret grundlag at skabe de forandringer, der skal til – i tæt samspil med de involverede på området. Men det er klart, at forudsætningerne skal være på plads i form af viden, penge og kompetencer.”

Sådan siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Socialudvalg, som tirsdag skal deltage i en høring på Christiansborg arrangeret af Socialpædagogerne om kvalitet på det specialiserede socialområde.

Ifølge Thomas Adelskov er der brug for, at det specialiserede socialområde, som dækker over hjælp til udsatte børn og voksne samt borgere med fysiske og psykiske lidelser, opprioriteres nationalt. Kommunerne hjælper hvert år omkring 180.000 børn, unge og voksne med sociale indsatser. De sociale indsatser favner bredt og rummer borgere med meget varierende problematikker. Nogle har brug for hjælp til at håndtere en enkeltstående og velafgrænset udfordring, men lever i øvrigt et almindeligt liv med uddannelse, job, venner og familie. Andre har brug for omfattende og vedvarende støtte på en række områder. Mulighederne for hjælp og støtte omfatter en bred vifte af indsatser. Det kan fx være praktisk hjælp, anbringelser, botilbud, rehabiliterende støtte og misbrugsbehandling.

Og gruppen stiger, idet flere og flere børn, unge og voksne søger hjælp i kommunerne, og mange borgere har stadigt mere komplekse behov. Eksempelvis viste nye tal fra KL i sidste uge, at fra 2012 til 2019 er andelen af 17-årige, som har eller har haft en psykiatrisk diagnose, steget støt fra 11 til 15 pct.

Styrket samarbejde

Når borgerens behov er komplekse, så er der i høj grad behov for en koordineret og sammenhængende indsats. Ifølge Thomas Adelskov har kommunerne det bedste udgangspunkt for at sørge for, at hjælpen omfatter hele borgerens liv. Men der er også behov for at se på rammerne for koordinering af området og for et endnu tættere samspil på tværs af kommuner, regioner og private leverandører, så det sikres, at de tilbud, der er behov for, er til stede.

Kommunerne kan ikke lykkes uden et tæt samspil med de mange aktører på området.

”Løsninger skal vi finde sammen, for det er i samspillet med borgerne, de faglige organisationer og øvrige interessenter, at vi skal finde løsningerne, og i dyb respekt for, at borgerne er eksperter i eget liv,” siger Thomas Adelskov og understreger, at KL hilser regeringens bebudede evaluering af det specialiserede område velkommen og gerne vil være med til at se på, hvor og hvordan, vi kan styrke kvaliteten for borgere, der har brug for højt specialiserede indsatser.

Kommunale ambitioner

Kommunerne har ambitioner for socialområdet og har spillet ud med flere konkrete tiltag til at løfte kvaliteten:

  • Kommunerne arbejder for at styrke kvaliteten på det udsatte børn- og ungeområde i den nye Barnets lov, herunder at styrke kontinuitet i anbringelsen.
  • Kommunerne vil stå for den gratis psykologordning, som skal være et kommunalt lavtærskeltilbud til dem med lettere psykiske problemstillinger, så børn og unge langt hurtigere får hjælp.
  • Hjemløse borgere skal have adgang til bolig og den støtte, de har brug for. Det kræver flere billige og små boliger.
  • Den samlede psykiatri skal løftes, og det indebærer et væsentligt løft af den kommunale socialpsykiatri i regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien

På vidensfronten er kommunerne desuden godt på vej. For det første er der i dag langt bedre data om udviklingen i tilgang på området. For det andet har kommunerne med initiativet Fælles Faglige Begreber sat sig i førersædet for at få et fælles fagligt sprog og mere viden om, hvorvidt de sociale indsatser, der bliver sat i værk, virker for den enkelte borger.