26. februar 2020

Klimatilpasningen skal op i gear

Det ekstreme vejr er kommet for at blive. Det kræver styrket klimasikring i hele landet.

”Jeg er meget glad for, at regeringen nu har lyttet og genindført forsyningsselskabernes mulighed for at finansiere klimatilpasningsprojekter 100 procent. Det er et godt skridt i den rigtige retning. Men vi må også se i øjnene, at der skal andet og mere til, hvis vi skal sikre Danmark til fremtidens klima.”

Sådan siger formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg Jacob Bjerregaard efter regeringen nu igen vil give forsyningsselskaberne mulighed for at finansiere klimatilpasningsprojekter uden krav om kommunal medfinansiering. KL har længe foreslået en sådan lovændring. Senest i forbindelse med udspillet ”Klimatilpasning for Fremtiden” fra december 2019.

Stort arbejde forude

Derfor er der også grund til at rose regeringen for at handle. Men der udestår stadig et meget stort arbejde, hvis vi skal undgå store ødelæggelser i fremtiden, siger Jacob Bjerregaard.

”Der er behov for klare og ensartede regler på området – uanset, hvor vandet kommer fra. Lige nu er det alt for uklart, hvem der har ansvaret. For eksempel mangler der lovgivning vedrørende stigende grundvand. Og så skal der åbnes op for bedre finansieringsmuligheder for både kommuner og borgere,” siger Jacob Bjerregaard.

Han peger på, at klimatilpasningsprojekter, hvor borgere går sammen i lag, ofte strander, når regningen skal betales. Nogle gange på grund af uenighed, men ofte også fordi, mange borgere ganske enkelt ikke har råd til at betale prisen.

”Det nytter ikke noget, at vigtige projekter må opgives fordi enkelte borgere ikke kan bidrage til fælles løsninger. Derfor skal vi have set på, hvordan der kan skabes bedre lånemuligheder for både den enkelte borger og borgere organiseret i lag,” siger Jacob Bjerregaard.

Behov for mere hjælp

Samtidig er der behov for en hjælpende hånd til kommunerne, hvis vigtige klimainvesteringer ikke skal konkurrere med investeringer i den nære velfærd. Fx skoler og ældreplejen.

Det kan både være i form af en national fond, som kan yde tilskud til relevante projekter med stor samfundsværdi. Det kan også være en undtagelse af klimatilpasningsprojekter fra den kommunale anlægsramme, som bestemmer, hvor meget kommunerne må bruge på anlægsinvesteringer årligt.

”Kommunerne løfter en meget stor opgave her, men der er behov for mere hjælp fra Christiansborg, hvis vi skal afbøde konsekvenserne af de store mængder nedbør, vi vil se i fremtiden,” siger Jacob Bjerregaard.

×

Log ind