27. februar 2020

Debatindlæg: Alle venter på sundhedsreformen

Sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer, som kræver politisk handling. Aktørerne er enige, analyserne er lavet, og de fleste løsninger ligger klar. Det er tid til at handle, skriver KL's formand i et debatindlæg.

Af KL’s formand Jacob Bundsgaard

I de seneste uger er der blevet sendt to klare signaler til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Det første kom, da KL havde samlet repræsentanter for alle sundhedsvæsenets aktører til Sundhedspolitisk Topmøde. Her var meldingen klar: Der er brug for at få sat gang i en sundhedsaftale.

Det andet signal kom dagen efter, da et samlet sundhedsvæsen sendte et brev til ministeren med en række anbefalinger til den retning, udviklingen i vores sundhedsvæsen bør gå.

Det er nu, der er brug for politisk handling og politisk stillingtagen. Ikke at træffe et valg, er jo også et valg om at lade stå til.
Jacob Bundsgaard

I brevet skriver vi bl.a., at ”Parterne anbefaler regeringen snarest at tage initiativ til en afklaring af sundhedsvæsenets fremtidige udvikling, så vi kan komme i gang med at føre beslutningerne ud i livet.”

Danske Regioner, FOA, HK Kommunal, PLO, Yngre Læger, Overlægeforeningen, Sundhedskartellet og KL stod bag det fælles opråb, og mon ikke det er noget nær første gang, at sundhedsvæsenets aktører samles på dén måde og sender så tydeligt et signal?

Udfordringerne bliver jo ikke mindre

Det bør i hvert fald være helt tydelige tegn til regeringen om, at sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer, som kræver politisk handling. Og udfordringerne bliver jo ikke mindre, jo længere tid der går.

Vi har talt om udfordringerne i mange år. Det er tid til at handle. Jeg tror ikke, at nogen efterhånden har kunne undgå at høre den gode, men også udfordrende nyhed om, at antallet af ældre vokser eksplosivt i de kommende år. Især er det udfordrende, når man dertil lægger, at antallet med en kronisk sygdom som lungesygdommen KOL og type-2 diabetes stiger og stiger, og flere og flere borgere desværre får en psykisk lidelse.

Det kræver handling – det har det sådan set gjort i mange år – men det eneste konkrete, som ministeren kunne love på topmødet, var, at der kommer et udspil inden næste folketingsvalg. Altså inden 2023. Og det er blot et udspil. Vi risikerer med andre ord at havne i samme situation som med den forrige regering, hvor udspillet og aftalen blev et valgoplæg, som blev skrottet efter valget. Og så kan vi starte forfra igen. Det er ikke holdbart.

Opfordringen er klar: Lyt nu til alle os aktører i sundhedsvæsenet. Vi har de analyser, vi skal bruge. Vi kender udfordringerne til bunds, og langt de fleste løsninger er der fuld enighed om. Det er nu, der er brug for politisk handling og politisk stillingtagen. Ikke at træffe et valg, er jo også et valg om at lade stå til.

Debatindlægget er bragt på Politiken Sundhed den 27. februar 2020

×

Log ind