16. december 2020

Ny lov om rygning bringer os tættere på en røgfri generation

Ny lovgivning forbyder al rygning på skoler og kommunale tilbud til børn og unge. Det er et vigtigt skridt for børns sundhed og velvære, mener KL.

Fra 1. januar 2021 er al rygning på skoler og fritidstilbud forbudt. Det vedtog et flertal i Folketinget den 15. december med en ny lovpakke, der skal forebygge rygning blandt børn og unge.

Loven er en del af regeringens nationale handleplan mod børn og unges rygning, og ambitionen er, at ingen børn og unge ryger i 2030. Det er en målsætning, som landets kommuner bakker op om, og mange kommuner har allerede indført røgfri skoletid.

I løbet af de seneste år er der sket en stigning i antallet af unge rygere, og formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg Jette Skive forventer, at lovkravet og regeringens handleplan kan være med til at vende den udvikling.

”Kommunerne har i mange år arbejdet for, at børn og unge ikke udsættes for rygning i hverdagen, og røgfri skoletid er et af de midler, som vi ved, virker godt. Derfor hilsner vi også de nye lovkrav velkommen”, siger hun og fortsætter:

”Det er et modigt og visionært initiativ, som bakkes bredt op af Folketingets partier og vil få stor betydning for de danske unges helbred på sigt.”

Handling bag ordene

Formand for KL’s Børne og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal håber også, at indsatsen vil få færre unge til at begynde at ryge:

”Jeg vil gerne rose regeringen og forligspartnerne for at sætte handling bag ordene. Vi ser desværre en stigende social ulighed i forhold til, hvem der begynder at ryge blandt de unge. Det er ikke retfærdigt, og derfor er vi også nødt til at gøre en ekstra indsats for at fremme trivsel og en sundere kultur blandt unge,” siger han.

Samtidig med røgfri skoletid indfører mange kommuner røgfri arbejdsdag for de medarbejdere, som arbejder steder med mange børn og unge.