18. december 2020

KL: Udløs nødbekendtgørelser på velfærdsområderne – nu!

Regionerne melder om forhøjet alarmberedskab og udskyder planlagte operationer på grund af pres fra flere og flere coronapatienter. Nu kan presset også mærkes i kommunerne. Derfor er der behov for at udløse nødbekendtgørelser, så vi kan sikre, at de ældre, der har behov for det, fortsat kan modtage pleje, lyder det fra KL i en direkte opfordring til regeringen.

Med stigende smittetal og forhøjede alarmberedskaber i regionerne forøges presset på kommunernes ældrepleje. KL’s formand Jacob Bundsgaard opfordrer derfor regeringen til i en fart at genindføre de nødbekendtgørelser på velfærdsområderne, som vi også så i foråret.

De gav bl.a. mulighed for at prioritere personalet til de borgere med størst behov ved fx at skære ned på mængden af rengøring, genoptræning og andre aktiviteter, som ikke handler om at holde smitten nede. Ved at indføre nødbekendtgørelser for de øvrige velfærdsområder bliver der også mulighed for at indgå aftaler med medarbejdere om, at de kan aflaste på ældreområdet, hvor presset lige nu er meget stort.

Det kan ikke blive ved

”Smitten stiger meget kraftigt nu, og vi mærker det ved, at mere og mere personale er syge eller hjemsendt, fordi de afventer testsvar. Vi mærker det også ved, at sygehusene udskriver borgerne endnu hurtigere til behandling og pleje i kommunerne. Samtidig skal kommunerne levere det, vi har været vant til hele efteråret. Det kan ikke blive ved,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Vi skal både holde coronasmitten væk fra ældresektoren, og vi skal kunne sikre, at de ældre, der har behov for det, fortsat kan modtage pleje. Vi skal også kunne sikre, at de kommunale sundhedstilbud, som er kritiske, fortsat fastholdes. Det er fx hjemmesygeplejersken, der giver livsnødvendig medicin, pleje af dødende patienter i eget hjem, insulin til sukkersygepatienter osv.”

Derfor er kommunerne nødt til at kunne prioritere personalet, lyder opfordringen. Og nødbekendtgørelserne skal derfor aktiveres i en fart.

”Det altoverskyggende fokus er på, at de borgere, der har mest brug for hjælpen, også får den. Det betyder, at vi er nødt til at kunne lempe på de aktiviteter, der ikke handler om at holde smitten nede. Og det er vi nødt til at kunne gøre nu.”