11. december 2020

Aftale om ekstra COVID-kompensation til kommunerne

Udgifterne til håndtering af coronakrisen må ikke fortrænge den øvrige velfærd. Derfor har KL og regeringen indgået endnu en aftale om COVID-kompensation til kommunerne.

Opgaverne i kommunerne under COVID-19-håndteringen er mange, og udgifterne ligeså. Derfor har KL og regeringen indgået en aftale om, kommunerne kompenseres med yderligere i alt 1,0 mia. kr. i 2020. Kompensationen dækker over koordineret køb af værnemidler i organisationen KVIK og afholdte udgifter til lager og personale mv. i forbindelse med køb af værnemidlerne.

Kommunerne har haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020, herunder bl.a. udgifter til rengøring mv. Men fordi der endnu ikke er et fuldt overblik, har KL og regeringen aftalt at følge op i 2021.

Med aftalen lover regeringen også med aftalen at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommunerne i 2021. Samtidig anerkender regeringen, at corona-indsatsen har betydet, at en række aktiviteter i kommunerne ikke er gennemført i 2020 og derfor kan skubbes til 2021. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Et fælles ansvar 

”Vi har et fælles ansvar for at sikre, at vi kommer godt gennem coronakrisen. Det gælder både, når det handler om at forhindre smittespredning ved brug af værnemidler, afstandskrav og øget fokus på rengøring. Men det gælder også i forhold til at sikre, at den kommunale butik kan køre videre, og velfærd kan leveres til borgerne – på vores plejehjem, i vores skoler og dagtilbud, i jobcentrene osv. Derfor er jeg glad for, at regeringen har blik for, at udgifterne til håndtering af coronakrisen ikke må gå ud over den øvrige velfærd,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Endelig giver regeringen med aftalen tilsagn til, at kommunernes lånedispensationer vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 kan overføres til 2021.

”For at holde hånden under dansk økonomi har kommunerne igangsat en række anlægsprojekter og fået lån til dem af regeringen. Det har været rigtig vigtigt for os, at den finansiering også er der i 2021, så vi ikke skal bremse det arbejde og fokusset på at holde gang i byggeriet og dermed også økonomien,” siger KL’s næstformand Martin Damm.

Aftale