11. august 2020

Kommunerne og lærerne enige om en ny arbejdstidsaftale

Efter måneders forhandlinger har KL og Lærernes Centralorganisation (LC) indgået en aftale, der nu sendes til urafstemning blandt lærerne og godkendelse i KL’s bestyrelse.

Forpligtende samarbejde er fundamentet for den aftale, parterne nu kan præsentere om lærernes arbejdstid. Aftalen skaber forpligtende rammer for det lokale samarbejde med henblik på at give lærerne indsigt i- og indflydelse på den måde, kommunerne og skolerne prioriterer lærernes arbejdstid på.

”Den helt grundlæggende opgave for os har været at indgå en aftale med KL, som forbedrer lærernes mulighed for at løse deres vigtige opgave. Derfor er jeg meget tilfreds med den aftale, vi nu kan præsentere for medlemmerne”, siger formand for LC, Anders Bondo Christensen.

Ny måde at tænke arbejdstid

Aftalen er ifølge parterne en helt ny måde at lave og tænke arbejdstidsaftale på, som vil betyde en afgørende forskel for folkeskolen.

 ”Aftalen handler om prioriteringer af lærernes arbejdstid. Vi er gået ind i forhandlingerne for først og fremmest at sikre sammenhæng mellem de opgaver, lærerne skal løse, og den arbejdstid lærerne har til rådighed i kommunerne og på den enkelte skole. Det er denne aftale lykkedes med”, siger Anders Bondo Christensen.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 nåede parterne ikke til enighed om en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Parterne valgte derfor at nedsætte Lærerkommissionen og aftalte at mødes til periodeforhandlinger. Det er resultatet af disse forhandlinger, der nu bliver præsenteret.

“Folkeskolen er helt i særklasse, som samfundsbærende institution. Vi skal skabe rammerne for udviklingen af hele og kompetente unge mennesker. Det gør vi blandt andet ved at få vores medarbejderes stærke kompetencer i spil på den bedste måde. Det har været vores udgangspunkt for forhandlingerne, og aftalen giver os et godt og nødvendigt grundlag for den fortsatte udvikling af den folkeskole, som vi alle sammen elsker og brænder for”, siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Mange års kamp er slut

”I KL har vi haft et stort ønske om at finde en god løsning på en udfordring, der har optaget både os og alle andre, der interesserer sig for folkeskolen, i mange år. Derfor er vi glade for at være nået til enighed om denne aftale, og jeg har en stærk tro på, at den får en stor og positiv betydning for vores fælles skole”, siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Siden 2014 har lærernes arbejdstid været reguleret af bestemmelserne fra den såkaldte Lov 409. Hvis lærerne stemmer ja, og aftalen bliver godkendt i KL’s bestyrelse, vil den erstatte Lov 409. Aftalen kommer til at gælde for alle lærere og børnehaveklasseledere ansat i kommunerne, hvis den bliver stemt hjem.

Den fulde aftaletekst kan læses her:

For yderligere spørgsmål:

Line Oxholm Thomsen, pressechef i KL, 27294288, LNT@kl.dk

Jens Dissing Munk, pressechef i Danmarks Lærerforening, 30178874, jdm@dlf.org