21. august 2020

KL vil understøtte en genstart af handelsbyerne

Som konsekvens af Coronakrisen er butiksdøden ikke længere et lokalt problem, men en national udfordring. KL præsenterer en række konkrete forslag til, hvordan vi sammen kan genoprette de danske bymidter.

Ophørsskilte og livløse butiksruder er desværre ikke et sjældent syn, uanset om du bevæger dig rundt i Ribe, København, Haslev eller Aarhus.

Coronakrisen har forstærket den svære situation, detailhandelen oplever, i takt med at langt flere danskere køber dagligvarer og fødselsdagsgaver over nettet.   

Derfor lancerer KL nu en række konkrete forslag til, hvordan både kommuner, stat og andre aktører får sat skub under handelsbyerne og skabt bæredygtige byer for fremtiden.

”Butiksdøden er ikke længere en lokal udfordring, det er et nationalt problem, som vi skal påtage os et fælles ansvar for at løse. Vi skal prioritere væksten og bylivet på et strategisk plan. For detailhandel er langt mere end bare handel. Det gør de danske byer attraktive for både beboere og arbejdspladser og skaber identitet og ånd. Det er vigtigt at værne om,” siger Leon Sebbelin, der er formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Vi skal arbejde sammen

Men det er ikke en udfordring, kommunerne kan løfte alene. Der er brug for, at både stat, investorer og andre aktører aktivt gør noget for at bevare de levende danske byer.

”Vores forslag er en invitation til alle aktører på området om at styrke samarbejdet. Både grundejere, investorer, ejendomsmæglere osv. har stor betydning for en bys udvikling. Vi skal samle alle relevante aktører og sætte en fælles retning. Kommunerne kan ikke redde bylivet alene,” siger Leon Sebbelin.

Derfor foreslår KL også, at der indføres en national lovgivning der muliggør, at lokale aktører kan oprette formelle bysamarbejder inspireret af Business Improvement Districts (BID), som ses flere steder i udlandet. Hvis der lokalt er flertal for det, forpligter både private og offentlige aktører sig til sammen at arbejde med aktiviteter, der fremmer vækst og skaber byliv, og alle aktører får tilsvarende medbestemmelse.

Coronakrisen har desværre understreget, at der er brug for en hurtig reaktion på den voksende udfordring, og derfor er det nødvendigt med lovgivning. Erfaringer viser nemlig, at uden national lovgivning er den slags bysamarbejder langt mere skrøbelige, ressourcekrævende og mindre levedygtige.

Digitale færdigheder

Derudover er det vigtigt, at både nuværende og fremtidige medarbejdere i detailbranchen har de rette kompetencer til at navigere i digital handel. KL mener derfor også, at det er vigtigt at se på, hvordan vi kan styrke de digitale færdigheder på landets erhvervsfaglige-, akademi – og professionsuddannelser.

”Mange medarbejdere i de fysiske butikker risikerer at miste deres arbejde som konsekvens af, at danskerne i højere grad køber deres varer over nettet. Derfor skal vi allerede på detailuddannelserne tænke langt udover det traditionelle fokus på det fysiske møde, så medarbejderne også får undervisning i websalg og online markedsføring,” siger Leon Sebbelin.

Den nuværende planlov skal evalueres i 2020, og i den forbindelse mener KL, at flere regler bør forenkles, og at staten bør stille langt flere og bedre data til rådighed for kommunernes planlægning.  

Du kan læse alle KL’s forslag til bæredygtige byer her:

  • PDF

    Genstart-handelsbyerne-baeredygtige-byer-for-fremtiden.pdf