01. september 2020

KL glæder sig over, at lærernes arbejdstidsaftale er godkendt

Både medlemmerne af Danmarks Lærerforening og KL’s bestyrelse har nu godkendt aftalen om lærernes arbejdstid og dermed sat punktum for syv års uenighed.

Tirsdag stemte 67,2 procent af de medlemmer i Danmarks Lærerforening, der har stemt ved ur-afstemningen, ja til den aftale om lærernes arbejdstid, som KL og Lærernes Centralorganisation (LC) nåede til enighed om i starten af august måned.

”Det er et stort ja, til en ny start for folkeskolen og et stærkt og forpligtigende samarbejde om at skabe de bedste forudsætninger for, at alle børn og unge i Danmark får et stærkt afsæt i livet. Det kræver dygtige og engagerede lærer. Med den nye aftale har vi givet hinanden hånden på, at fremtidens folkeskole skal skabes i samarbejde. Det er afgørende for, at de kan lykkes med den enormt vigtige opgave, det er at danne og uddanne vores børn og unge,” siger Jacob Bundsgaard, KL’s formand.

Godkendt af KL's bestyrelse

I sidste uge godkendte KL’s bestyrelse aftalen, der sætter fokus på samarbejde og dialog. Aftalen indeholder konkrete procedurer for samarbejdet om lærernes arbejdstid, der skal give lærerne indsigt i og forståelse for de prioriteringer, der foretages, og danne grundlag for, at lærerne kan vurdere sammenhængen mellem tid og opgaver.

”Jeg er lettet, glad og tilfreds med, at det er lykkedes os i fællesskab at finde en løsning på den gordiske knude, som har præget debatten om folkeskolen i alt for mange år. Det har været vigtigt for lærerne, at de har indflydelse på og indsigt i, hvordan rammerne for deres arbejde fastlægges. Samtidig har det været vigtigt for kommunerne at fastholde en smidighed og fleksibilitet i hverdagen. Begge dele synes jeg, at vi er lykkedes med. Nu venter der et stort arbejde for både ledere, lærere og forvaltninger for at få aftalen til at virke i praksis,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn – og Personaleudvalg.

Den nye aftale om arbejdstid erstatter bestemmelserne fra Lov 409, der siden 2014 har reguleret lærernes arbejdstid. Aftalen kommer til at gælde for alle lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat i kommunen.