28. august 2020

Debatindlæg: Vi skal fortsat stå sammen – hver for sig

Med coronakrisen blev det klart for alle, at ledere og medarbejdere på velfærdsområderne er hverdagens helte, skriver KL's næstformand i et debatindlæg.

Af Martin Damm, næstformand i KL

Sommerferien er veloverstået, men vi er endnu ikke helt tilbage i normaltilstanden efter coronakrisen. Der er stadig nogle åbne spørgsmål. Venter der en anden bølge? Og hvad byder den på? Vi ved det ikke endnu, og vi holder alle vejret, mens vi ser lokale smitteudbrud rundt i landet. Det kan ramme hvor som helst og hvem som helst.

Derfor er det vigtigt, at vi fortsat står sammen om at stå hver for sig. At vi husker den hyppige håndvask, host og nys i ærmet, afstanden til hinanden og flere og flere steder nu også mundbindet.

Vi er ikke på den anden side endnu.

Men selvom vi ikke har vundet over coronavirus, så synes jeg, at det er værd at se lidt nærmere på, hvad epidemien i foråret egentlig har betydet for kommunerne.

I dagene efter statsministerens pressemøde den 11. marts blev landet lukket ned. Men selvom man i medierne hørte om aflåste kontorer og tomme parkeringspladser, var virkeligheden i kommunerne en helt anden.

Kreativitet og gåpåmod

Med coronakrisen blev det klart for alle, at ledere og medarbejdere på velfærdsområderne er hverdagens helte. Vi regner med, at lidt over halvdelen af kommunernes medarbejdere fortsat mødte på arbejde, selv da flest var sendt hjem. De kommunalt ansatte fik tingene til at ske og fandt løsninger med det, de havde. Nogle lærere måtte finde ud af at undervise uden grundbøgerne, for de lå på skolen. Hjemmehjælperne skulle gå ind i de ældres hjem – hjem til dem, vi andre ikke måtte besøge. Og man fandt ud af at arbejde på tværs – som eksempelvis i min egen kommune, Kalundborg, hvor de tomme svømmehaller betød, at livredderne i stedet gik i gang med at vaske legetøjet i børnehaverne. Og sådan kan jeg blive ved.

I alle landets dagtilbud gik hyppig håndvask, udendørs leg og udflugter i naturen hurtigt fra at være corona-hverdag til bare at være hverdag. Og på vores folkeskoler begyndte man at operere med forskudte mødetider, kombinationer af fremmøde, ekskursioner og fjernundervisning og separate indgange til klasseværelserne.

Samtlige jobcentre tilbød under hele krisen på eget initiativ samtaler til de ledige, selvom beskæftigelsesindsatsen var sat på hold. Så i stedet for at skulle troppe op på et kommunekontor, kunne størstedelen af de ledige se deres jobkonsulents ansigt tone frem på computerskærmen eller via et telefonopkald. En konstruktion, som både ledige og medarbejdere har været overordentligt tilfredse med.

Test, test, test

Nu ser vi så ind i en ny fase, hvor hverdagen er tættere på normalen, men hvor vi alle fortsat skal tage vores forholdsregler. Et vigtigt element her er test.

Rigtig mange kommunale medarbejdere er hver dag i tæt kontakt med sårbare borgere, som kan blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet. Derfor er kommunerne også meget opmærksomme på at tage alle nødvendige forholdsregler. Det handler fx om at sikre, at medarbejderne har de rette værnemidler, at afstandskravene kan holdes, og at personalet løbende bliver testet.

Gennem foråret er raske kommunale medarbejdere fra udvalgte kommuner blevet testet for coronavirus for at kunne holde øje med smitten i samfundet. Nu er der lavet en aftale om at teste medarbejdere på plejecentre og hjemmepleje regelmæssigt. Men hvor medarbejderne i foråret skulle transportere sig til de hvide testtelte i fx Næstved, Maribo og Roskilde, er vi nu i gang med at implementere en aftale, hvor medarbejderne bliver testet på arbejdspladsen – hvilket jo er vigtigt, så tid til borgerne ikke bliver erstattet af transporttid. Derfor er vi i kommunerne i gang med at stille med medarbejdere, der kan oplæres i at foretage selve podningen, mens regionerne skal stille med udstyr og logistisk. Det er en stor opgave, både for os i kommunerne og for vores samarbejdspartnere. 

En kæmpe indsats fra alle

Coronakrisen har naturligvis også en betydning for os kommuner, når det handler om økonomi. Fx bruger vi hver uge over 10 mio. handsker og 54.000 liter håndsprit. Fra starten har vi haft en god dialog med regeringen, og der har været forståelse for, at det her blev en betydelig opgave – også økonomisk. Derfor har vi i KL lavet en aftale med regeringen om, at coronaregningen samlet set skal dækkes. Og at vi følger op løbende. De første midler er snart på vej ud til kommunerne og skal herefter fordeles lokalt.

Håndteringen af en pandemi har været en udfordring for alle dele af samfundet. Ingen har prøvet det før, men kreativiteten, opfindsomheden og gåpåmodet har været stort hele vejen rundt. Og selvom der ikke er noget godt at sige om coronavirussen, så er der i hvert fald rigtig meget godt at sige om det samfundssind, hele befolkningen har vist, og det kæmpe arbejde vores kommunale medarbejdere har udført.

Lad os nu holde fast og komme sikkert igennem den kommende tid – sammen.

Debatindlægget er bragt i Sjællandske Medier den 21. august 2020