20. august 2020

Debatindlæg: Kuleskør beslutning at flytte seniorpension fra kommunerne

Mens kommunerne har administreret seniorpensionsordningen, har stort set alle borgere fået imødekommet deres ansøgning. Derfor undrer det, at Folketinget insisterer på at flytte opgaven væk fra kommunerne, skriver Thomas Kastrup-Larsen i et debatindlæg.

Af Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

Et usagligt grundlag. Betydelige meromkostninger for samfundet. Forringet service for de nedslidte borgere.

Det vil blive konsekvenserne ved at overføre ansvaret for tildelingen af seniorpension fra kommunerne til en ny myndighed, sådan som det fremgår af et lovforslag, der nu er på vej til behandling i Folketinget.

Siden januar har kommunerne – midlertidigt – skulle administrere den nye seniorpension, og vi har tilkendt ca. 2000 seniorpensioner til den visiterede ordning. Bag det tal ligger, at cirka 96 pct. af ansøgerne får tildelt seniorpensionen. De få afslag, der er blevet givet, skyldes typisk, at ansøgeren ganske enkelt ikke opfylder de objektive kriterier om fx antallet af år på arbejdsmarkedet eller nedslidning.

Alt tyder derfor på, at kommunerne er gode til at administrere ordningen – og det endda selvom vi kun havde få uger til at implementere den. Og i weekenden lød der endda ros fra aftalepartierne.

Store meromkostninger

Derfor er det mig en gåde, at Folketingets partier alligevel insisterer på at oprette en ny administrativ enhed, som skal stå for ordningen. Alene de første 5 år vil det koste 100 mio. kr. ekstra at oprette og drive enheden, som skal have base under ATP. Samtidig vil der blive tale om en enhed, der er langt væk fra de borgere, det hele handler om. Det strider ikke alene mod al sund, økonomisk fornuft. Det går også stik imod Folketingets øvrige tilkendegivelser om at styrke nærheden til borgerne.

I bemærkningerne til lovforslaget står der, at ”overflytning af tilkendelseskompetencen til Seniorpensionsenheden vil medføre mere komplicerede regler ift. selve sagsbehandlingen af sager om seniorpension, i og med at flere myndigheder end i dag skal samarbejde om sagerne forud for afgørelsen.” Det er godt nok en tilståelse af de mere sjældne, og det understreger bare, hvor kuleskørt det er at flytte opgaven væk fra kommunerne.

Læg dertil, at hidtidige erfaringer med at dele en forvaltningsopgave mellem to myndigheder viser, at borgerne oplever dårligere service og risikerer at komme i klemme.

Hvorfor er det, at Folketinget vil vedtage en lov, der forringer servicen for de nedslidte borgere? Fra kommunernes side holder vi fast i vores tilbud om at overtage ansvaret for den nye seniorpension. Vi har de seneste måneder vist os fuldt ud i stand til at administrere ordningen og sikre borgerne den service, de har brug for. Skulle vi ikke fortsætte med det?

***

Debatindlægget er bragt på NB Kommune den 20. august 2020