06. april 2020

Kommunerne tager ansvar for udsatte borgere under coronakrisen

Kommunerne har oprettet et større antal nødherbergpladser, karantæneboliger og øget informationsniveauet for at sikre, at nogle af de mest udsatte borgere får den nødvendige hjælp under coronakrisen.

En rundspørge til landets kommuner viser, at kommunerne i stor stil har øget fokus på at sikre, at hjælpen også når ud til de socialt udsatte borgere. Fx er der oprettet et større antal nødherbergspladser, hvilket betyder, at der pt. er ledig kapacitet på herbergerne. København har eksempelvis oprettet 36 ekstra pladser, Aarhus 18 og Odense 15.

Samtidig har kommunerne fokus på at finde pladser, hvor eventuelt smittede borgere kan isoleres, så risikoen for at sprede smitte mindskes. Nogle kommuner har taget nedlagte plejehjem i brug eller lejet sig ind på tomme hoteller og sommerhuse.

”Også i den her vanskelige situation har kommunerne taget ansvar og sikret tilbud til vores mest udsatte borgere, fx de hjemløse. Kommunerne har udvist stor kreativitet og fleksibilitet i arbejdet for at sikre hjælpen til de hjemløse,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Socialudvalg og fortsætter:

”Det her er en meget udsat målgruppe, som lever under helt specielle forhold. Derfor kræver det også særlige, tilpassede tiltag, særlig målrettet kommunikation og et stærkt samspil med NGO’erne på området. Men jeg synes, at vi er lykkedes med det.”

Øget brug af digital kommunikation

For at sikre et højt informationsniveau til hjemløse borgere har kommunerne i høj grad benyttet sig af digitale medier samt daglig telefonisk kontakt med brugerne. Derudover er der oprettet en hotline, hvor de hjemløse kan henvende sig for at få hjælp. Og så har KL sammen med Hus Forbi udviklet en app, som er særligt målrettet de hjemløse, hvor de kan se, hvilke tilbud der er i det område, hvor de befinder sig, og få relevante informationer om Corona, og hvordan man skal forholde sig.

Kommunerne har også fundet kreative løsninger på at give socialpædagogisk støtte. Personalet må jo ikke være alt for tæt på borgerne pga. smitterisiko, så mange steder er der oprettet walk and talk muligheder. I samarbejde med de frivillige og NGO’erne er det lykkedes at fortsætte driften af forskellige samværs- og aktivitetstilbud i mange kommuner – naturligvis på et lidt lavere blus af hensyn til smitterisikoen.

Driftsoverenskomster letter samarbejdet

Samtidig har der alle steder været et betydeligt fokus på at sikre de basale fornødenheder kan fortsætte, så som madudleveringer, tøjvask/udlevering, vask og medicinudbringning.

Thomas Adelskov roser desuden samarbejdet med de forskellige organisationer på området.

”I en presset og anderledes situation har vi brug for et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Det viser sig også, at der, hvor samarbejdet i forvejen er veludviklet fx i form af driftsoverenskomster, er det lettere at bygge ovenpå, så alles ressourcer inddrages og udnyttes bedst muligt,” siger Thomas Adelskov.