03. april 2020

Kommunerne gør klar til at modtage patienter fra sygehusene

Kommunerne er i fuld gang med at opruste på antallet af akutpladser, som kan tage imod meget syge patienter, som udskrives tidligt fra sygehusene pga. COVID-19-pres. Men der er brug for adgang til læger og personale, hvis pladserne skal kunne bruges, lyder det fra KL.

Når coronaepidemien for alvor forventes at toppe vil presset på sygehusene formentlig betyde, at en del patienter udskrives tidligere til behandling og pleje i kommunerne.

Kommunerne er derfor i fuld gang med at opruste på antallet af akutpladser, som er pladser for borgere med behov for intensiv pleje og behandling.

En rundspørge til kommunerne, som KL har foretaget, viser, at kommunerne pt. forventer at kunne stå klar med cirka 1500 udvidede akutpladser. Omkring 370 af dem er nye pladser, mens de resterende er midlertidige sengepladser i kommunerne, som kan omdannes til at opfylde kravene til akutpladser.

”Lige nu er epidemien løjet lidt af, men vi må forvente, at der kommer et pres på kapaciteten i kommunerne inden for den kommende tid, når samfundet gradvist genåbnes, og epidemien måske tager fart igen. Vi har nu det første overblik over, hvor mange akutpladser kommunerne forventer at kunne oprette. Nu handler det om at sikre, at forudsætningerne for at få pladserne i gang er på plads,” siger Christian Harsløf, direktør i KL.

Mangler bemanding

Den største udfordring bliver nemlig ifølge KL-direktøren at sikre bemanding af pladserne.

”Flere kommuner peger i vores rundspørge på, at den afgørende flaskehals for at oprette akutpladserne er adgang til personale med de rette kompetencer. Det ser umiddelbart svært ud at rekruttere fx sygeplejersker, som opfylder kravene, i større omfang på nuværende tidspunkt,” siger Christian Harsløf.

Samtidig er der 4 forudsætninger, der skal være på plads for, at en sengeplads kan defineres som akutplads. 

  1. Borgerne skal have en behandlingsansvarlig læge tilknyttet.
  2. Sygeplejerskerne skal bemyndiges til at foretage visse undersøgelses- og behandlingsopgaver.
  3. Der skal også være adgang til relevant laboratorieudstyr til målinger og test, så patienterne hurtigt kan udredes.
  4. Og endelig skal der være mulighed for at opbevare håndkøbsmedicin og visse receptpligtige præparater.

”Lidt firkantet sagt har vi nu skaffet sengene. Nu handler det om at få sørget for, at vi kan løse opgaverne for de borgere, der skal ligge i sengene. Det store pres kommer nok først om et par uger, så den kommende tid skal bruges på at sikre, at vi har personale nok, og at aftaler med lægerne og bekendtgørelserne kommer på plads, så vi kan stå klar, når presset for alvor kommer,” siger Christian Harsløf.